- Håper lokale myndigheter vil følge regjeringens råd mot boikott

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.09.2018

Etter atten måneder er det klart: Det norske Utenriksdepartementet stopper ikke kommunal boikott av Israelske varer fra «okkupert» område. Imidlertid gir de sterke føringer om å la vær å boikotte. Det setter den israelske ambassaden i Norge pris på.

Det er gått atten måneder siden to norske kommuner, Tromsø og Trondheim, vedtok boikott av israelske varer produsert i Judea og Samaria (Vestbredden). Vedtakene har ligget på vent inntil Utenriksdepartementet (UD) fikk behandlet saken.

Råder kommunene til ikke å boikotte

Den fjerde mai sendte UD sitt svar. «Kommunal anskaffelsesboikott rettet mot varer og tjenester produsert i bosetninger på okkupert område strider ikke mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område.», skriver UD i et klargjøringsbrev til fylkesmannen i Tromsø, som behandler saken.

Men selv om UD ikke finner at kommuner som har vedtatt boikott av slike varer, strider mot «Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område», mener UD at slike vedtak ikke er tilrådelige eller tjenlige.

«Regjeringen mener likevel at et slikt vedtak er lite tjenlig og noe vi ikke tilråder. Regjeringen ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne.»

Svarer ikke på spørsmål

ICEJ har sendt en rekke spørsmål til UD om saken uten å få noe svar. Her er spørsmålene: Hvem sitt territorium anser dere det som? Hvem har de okkupert det fra? Hvem har rett til å drive næringsvirksomhet der? Kunne regjeringen grepet inn i det politiske vedtaket i kommunen? Ville det i så fall vært ønskelig? Vil dere foreta dere noe mer i saken?

Eivind Smith
UIO, Professor Eivind Smith

Kan trolig ikke stoppe vedtak

Vi spurte Eivind Smith, professor i rettsvitenskap, om regjeringens muligheter for å stoppe slike vedtak. Han sier de ikke kan det.

«Men kommunene driver sin virksomhet i kraft av lov og med betydelig frihet til å legge opp sin egen politikk. Regjeringen er altså ikke "øverste politiske myndighet" overfor dem.», skriver han til oss.

Professor Eivind Smith, legger til at «Det finnes mekanismer for å korrigere ulovlig adferd/vedtak også i kommunene. Men noe slikt later det vel ikke til å foreligge her?»

Glad for regjeringens sterke føringer

DAn Poraz
ICEJ press, Charge d`affaires, Dan Poraz

Dan Poraz, Charge d`affaires ved den israelske ambassaden i Norge, reagerer slik på UDs brev:

«Vi setter pris på den norske regjeringens klare og faste politikk med motstand mot enhver form for boikott mot Israel. Vi håper lokale myndigheter vil følge UDs anbefaling mot å vedta slike vedtak.»

Han mener en boikott av Israel er hyklersk og som kun vil bidra til økt hat.

«Boikott av Israel er en partisk og hyklersk tilnærming som kun bidrar til økt hat og spenning mellom israelere og palestinere.», sier Dan Poraz.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding