- FrP vil fortsatt være Israels fremste venn

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.08.2017

Jørund Rytman sitter i forsvars- og utenrikskomiteen for Frp på stortinget. Han er også leder av Israels venner samme sted. På tross av FrPs vedtak i helgen om omskjæringsforbud av guttebarn, et forbud som vil ramme senteret av jødisk identitet, mener han Frp fortsatt vil være Israel fremste venn.

Hvordan reagerer du som leder av Israels venner på stortinget på landsmøtevedtaket om omskjæring?

"Personlig stemte jeg mot et forbud, og jeg er skuffet over at jeg var i mindretall. Jeg håper vi kan få endret dette punktet ved neste korsvei. Jeg er imot et statlig forbud og mener at foreldrene bør kunne vurdere dette."

Frp har i mange år være kjent som et parti som forsvarer Israel. Er du redd for at dette nå er endret?

"Nei. Fremskrittspartiet er og vil fremdeles være Israels fremste venn. Det ser vi gjennom vår lange historiske støtte til Israel og jødene. Intensjonen med vedtaket er å beskytte barn uten samtykkekompetanse mot irreversible inngrep. Det har ingenting med jødefiendtlighet å gjøre, som noen ser ut til ville å tolke det. Poenget til forslagsstillerne er at dette handlet om barnets rettssikkerhet."

Omskjæring
Ukjent, Omskjæringsritualet

Mange norske jøder er nå bekymret. De er redde for at de i fremtiden ikke skal kunne leve som fullverdige jøder i Norge. Hva sier du til dem?

"Jeg har forståelse for at dette opprører jøder i Norge. Men mange i partiet velger å ta et prinsipielt standpunkt når det kommer til religiøse skikker og tradisjoner som de mener potensielt kan skade barn. FrP er derfor motstandere av å kle små barn i hijab, burka, og omskjæring av både gutter og jenter"

"Forslagsstillerne og flertallet mener individet har noen ukrenkelige rettigheter. Å bestemme over egen kropp, er en av disse. Og denne muligheten må barn også ha.

Dette er for øvrig ikke noen ny debatt i det norske samfunnet. Barneombudet har lenge ment at dette må barna selv ta stilling til når de er 15 eller 16 år. Likevel, jeg har ikke noe tro på at dette vil bli foreslått av H/FrP-regjeringen eller få flertall på Stortinget hvis noen skulle foreslå det. Så det er ingen grunn til å være bekymret."

Flere norske jøder, bl.a Kohn, uttaler at Israels venner nå burde stemme på et annet parti enn Frp. Ønsker du å si noe til både de som advarer og til de som advarselen er ment for?

"Den uttalelsen får stå for Kohns regning. Men hvis jeg ikke husker feil så er Ervin Kohn mangeårig medlem av Høyre, og han har vel aldri vært noe fan av partiet mitt. Fremskrittspartiet er fremdeles Israels fremste venn og beskytter på Stortinget. Det bør det ikke være noe tvil om."

Hva sier du til de i Frp, som nå ikke kjenner igjen partiet sitt?

"De bør ta en titt i det nye partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet. Der er støtten til Israel klarere og tydeligere enn noen gang tidligere: FrP ønsker mer kontakt og handel med Israel, FrP står opp mot antisemittisme, og FrP ønsker også at den norske ambassaden skal flyttes til Jerusalem. Man bør også legge merke til støtteresolusjonen til Israel som ble vedtatt under landsmøtet. Fremskrittspartiets politikk på dette området har fått resultater i praksis. For eksempel har denne regjeringen undertegnet en intensjonsavtale om forskning og innovasjon med Israel, og det har aldri blitt investert så mye i Israel via Statens pensjonsfond utland, populært kalt det norske oljefondet, som nå. Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av Fremskrittspartiets tydelige holdning til Israel."

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!