FN-rapport: - Antisemittisme er en alvorlig hindring for trosfrihet

Av ICEJ Press, 09.24.2019

FNs utsending i trosfrihetssaker, Ahmed Shaheed, sier at vold, diskriminering og fiendtlige holdninger, motivert av antisemittisme, er et alvorlig hinder for trosfriheten.

Bilde: FN, Ahmed Shaheed, FNs spesialutsending for trosfrihetssaker

I en stor FN-rapport skriver FNs spesialutsendig for trossaker at han «identifiserer vold, diskriminering og fiendtlige holdninger, motivert av antisemittisme, som en alvorlig hindring for å glede seg over retten til religions- og livssynsfrihet.»

I mange land hvor man i dag rapporterer antisemittisme, er jøder redde for å bære typisk jødiske klesplagg eller annet som kan viser deres identitet. Det viser gjentatt undersøkelser.

Spesialutsendingen sier antisemittismen skaper frykt blant jøder:

«Han opplever at disse hendelsene har skapt et klima av frykt blant et betydelig antall jøder, noe som har svekket deres rett til å manifestere sin religion, og at diskriminerende handlinger fra enkeltpersoner, lover og retningslinjer fra myndigheter også har hatt en negativ innvirkning.»

«Spesialutsendingen bemerker, med alvorlig bekymring, at hyppigheten av antisemittiske hendelser ser ut til å øke i omfang i flere land der overvåkere prøver å dokumentere det, inkludert «på nett»; og at utbredelsen av antisemittiske holdninger og risikoen for vold mot jødiske individer og nettsteder ser ut til å være betydelig flere steder, inkludert land med liten eller ingen jødisk befolkning.»

Rapporten blir svært godt mottatt av «Den jødiske verdenskongressen» sin leder, Ronald S. Lauder.

«"Den jødiske verdenskongressen" er svært fornøyd med resultatene i rapporten om antisemittisme, utarbeidet av FNs spesialutsending Shaheed. Antisemittisme er et virus som raskt spres over hele verden. Vi håper at denne rapporten fungerer som en øyeåpner for FN og medlemslandene, og at de endelig tar konkrete tiltak for å demme opp den antisemittiske bølgen som går over hele verden.», sier Lauder.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding