FN fordømte ikke Hamas

Av ICEJ Press, 12.06.2018

I FN i kveld fremmet USA en historisk resolusjon om å fordømme terrororganisasjonen Hamas. Resolusjonen fikk ikke det nødvendige flertall for å bli vedtatt. Norge bidro til resultatet.

For første gang i historien stemte FNs Generalforsamling over en fordømmende resolusjon mot Hamas. 

USAs ambassadør i FN, Nikki Haley, mente dette kunne bli en historisk dag,  hvor FN sto opp for moral, eller det kunne bli en helt vanlig dag. Hun la også ut om terroren utført av Hamas opp gjennom historien.

Nikki Haley UN
Skjermbilde FN, USAs ambassadør, Nikki Haley, taler i FN 6. desember 2018.

– Likevel har FN aldri fordømt Hamas. Ikke en eneste resolusjon. Israel er fordømt hele 500 ganger. Men dette kan bli en historisk dag, sa Nikki Haley.

Resolusjonen fordømmer Hamas for gjentatte ganger å skyte raketter inn i Israel og for å oppfordre til vold og dermed sette sivile i fare. Den krever at Hamas og andre militante aktører, inkludert palestinsk islamsk jihad, stopper alle provoserende handlinger og voldelige aktiviteter. Blant annet bruk av luftbårne brannlegemer.

Den fordømmer også Hamas sin ressursbruk, når terrororganisasjonen konstruere militær infrastruktur, inkludert tunneler for å infiltrere Israel og utstyr for å skyte raketter, når slike ressurser burde brukes til å møte den sivile befolkningens kritiske behov.

Krevde to tredjedels flertall

På forhånd hadde flere land fremmet et forslag om at denne resolusjonen skulle stemmes over med to tredjedelers flertall. Det reagerte USA kraftig på, og henviste til at resolusjonene som rammet Israel forrige fredag kun hadde et enkelt flertall (over halvparten av stemmene).

- Et enkelt flertall er nødvendig for å få igjennom en resolusjon. Flere ønsker to tredjedels flertall. Det skal ikke være en dobbelt standard i dette forumet. Presidenten burde ikke la dem gjøre det. Ingen av sakene forrige fredag hadde en slik stemme, sa USAs FN ambassadør, Nikki Haley.

- Det skal ikke være en dobbelt standard i dette forumet. Presidenten burde ikke la dem gjøre det. Ingen av sakene forrige fredag hadde en slik stemme, sa USAs FN ambassadør, Nikki Haley.

Det endte med at forsamlingen først måtte stemme over hvorvidt det skulle brukes to tredjedels flertall. De som ønsket det vant med knapt flertall. 

Norge avsto fra å stemme over dette.

Stort flertall holdt ikke

Så selv om resolusjonsforslaget fikk et klart flertall med 87 stemmer for resolusjonen og 57 mot, holdt det ikke for å få resolusjonen vedtatt.

Norge stemte for resolusjonen.

Norge kritiserte resolusjonen

Enkelte stater i Generalforsamlingen hadde i etterkant bedt om ordet for å forklare sin stemme. Mens de fleste landene som hadde stemt for resolusjonen, ga kreditt til USA for å ha fremmet dette forslaget, brukte Norge sin taletid til å kritisere ordlyden i resolusjonsforslaget.

Her kan du høre hva Norge sa.

Norge brukte sin taletid til å kritisere resolusjonen.

- Teksten er ikke utpreget sterk i forhold til prinsippet om en tostatsløsning, som er vårt strategiske mål. Referansen i teksten til kravene i folkeretten, og relevante FN-resolusjoner er etter vår mening for svake og respektløse, sa Norges talsperson i FNs Generalforsamling.

- Referansen i teksten til kravene i folkeretten, og relevante FN-resolusjoner er etter vår mening for svake og respektløse, sa Norges talsperson i FNs Generalforsamling.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!