Eva Olsvold Sundar med seminar på løvhyttefesten i Jerusalem

Av ICEJ Press, 09.26.2018

Tidligere i dag talte ICEJ Norges forkynner på et av seminarene i Pais Arena i Jerusalem. Eva Olsvold Sundar talte om å ha forventing til Jesu gjenkomst.

AV: ICEJ press

ICEJs forkynner i Norge, Eva Olsvold Sundar, talte på et av seminarene i Pais Arena i Jerusalem i dag. Seminaret var spesielt tilrettelagt for norske tilreisende, og var derfor norskspråklig.

Temaet for seminaret var «Forventning til Jesu gjenkomst», og utgangspunktet for talen var ordene: «Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted; og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er.»

- Dette er fine vers, men hva betyr det egentlig? Hva skal han bygge?, sa Eva Olsvold Sundar.

Hun fortalte at når Jesus bruker ordene «…for jeg går bort for å berede eder sted…», henter Han det direkte fra det jødiske bryllupet.

- Dette var ordene brudgommen skulle si før han forlot bruden etter å ha inngått den juridiske delen av ekteskapskontrakten, forklarte hun videre.

Eva Olsvold Sundar
ICEJ press, Eva Olsvold Sundar taler på seminar i Pais Arena.

Det jødiske bryllupet består av to avdelinger, sa Eva Olsvold Sundar. Hvorav den første er juridisk, og består av en kontrakt med hva brudgommen er villig til å gi som «brudepris». Denne kontrakten skulle også inneholde løfter til bruden.

- Men ingen brudgom har betalt en så stor pris som den Jesus betalte, sa Olsvold Sundar.

Den andre avdelingen er når brudgommen går inn til bruden. Tiden mellom disse to avdelingene (en tid som ofte var ett år), var en forberedelsestid. En tid hvor bruden lengter etter brudgommen, og gjorde seg klar til han skulle komme.

- Perioden mellom den første og den andre delen av bryllupet må ha handlet mye om lengsel, savn og forventning, sa Sundar.

Hun viste gjennom prekenen hvordan det jødiske bryllupet blir brukt som bilde gjennom hele bibelen. Og spesielt om hvordan Jesus bruker det om endetiden. 

Jesus sier at det kun er Faderen som vet når Sønnen skal komme igjen. Slik var det også i det jødiske bryllupet.

- Bare faren til brudgommen skulle vite når brudgommen skulle komme; akkurat som når Jesus skal komme tilbake, sa Olsvold Sundar.

- Når fylden av hedningene er kommet inn, da vender han seg til folket sitt. Faderen bestemmer når brudgommen henter bruden, og Han bestemmer når alle bryllupsgjestene er kommet inn, sa hun, og henviste til brevet til Romerne, hvor det står at «forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn.» 

Hun viste også til teksten hvor Jesus nøder de kristne til å gå ut på gater og streder for å be inn folk til bryllupsfest.

Gjennom hele talen var fokuset knyttet til Jesus sin gjenkomst, med en underliggende formaning om å holde seg rede.

- Vi må holde oss rede. Ikke bare gå med bibelen under armen og å ha skinn av å være en kristen, sa hun.

I morgen skal ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen holde seminar i den store salen. Temaet er «Israel 70 år – hva betyr dette for menigheten».

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!