EU fordømmer terror – og støtter terrorisme

Av ICEJ Press, 02.07.2020

Israelere stiller spørsmål ved hvordan EU kan fordømme terror-angrep, og samtidig støtte de palestinske myndighetene som oppfordrer til, applauderer og belønner terror.

AV: Martin Gellein

EUs ambassadør i Israel, Emanuele Giaufret, gikk kraftig ut mot de palestinske terror-angrepene de siste dagene, som er en protest mot Donald Trumps plan for fred.  Ambassadøren uttrykker dyp bekymring for volds-eskaleringen og ønsker rask bedring for de skadede israelerne. «Vold kan aldri rettferdiggjøres,» twitret Giaufret.

Hvis vold aldri kan rettferdiggjøres, hvorfor hjelper da EU de palestinske myndighetene med å finansiere volden? Kan vold bare rettferdiggjøres når palestinere angriper jøder?

Spørsmålet ble stilt av Maurice Hirch, i Palestinian Media Watch, i en artikkel i Jerusalem Post. PMW arbeider for å dokumentere kritikkverdige uttalelser og voldshandlinger knyttet til de palestinske selvstyremyndighetene.

Hirsch fortsatte med å holde frem at EU gir de palestinske myndigheten bistand og lukker øynene for de samme myndighetenes «Pay-for-Slay-politikk» (belønning for å slakte).

Terror - TV7IsraelNews (Twitter)

Det ble nylig offentliggjort at de palestinske myndighetene brukte 1.5 milliarder kroner av budsjettet sitt, for å belønne personer dømt for terror og familiene dere. Terror-angrep er god butikk for palestinske unge kvinner og menn. Alle terror-angrep belønnes svært godt, og jo verre ugjerningen og dommen er, jo større blir de månedlige utbetalingene.

USA, Canada, Australia og Nederland bestemte seg nylig for å holde tilbake bistand, da de palestinske myndighetene tydelig gav uttrykk for at de ikke aktet å endre politikken under noen omstendigheter. Donald Trump krevde full stopp i «Pay-for-Slay-politikken de palestinske myndighetene har bedrevet i årevis.

Norge leder «Den Internasjonale Giverlandkomiteen», som i 25 år har formidlet milliarder av kroner til de palestinske myndighetene. Norge utbetaler årlig mer enn 700 millioner kroner i bistand til de palestinske myndighetene.

 

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer