En fantastisk Israelforening fyller 10 år

Av ICEJ Press, 10.31.2017

I helgen fylte Vesterålen Israelforening 10 år. Siden starten i 2007 har de bidratt med ett sted mellom 600.000 og 700.000 kr til støtte for Israel. Her kan du lese om nøden som startet foreningen.

Av Eiliv Pettersen, Vesterålen Israelforening

Israelforeningen for Vesterålen er en felleskirkelig forening som ble stiftet i 2007, og i slutten av oktober vil den feire 10 års jubileum. Foreningen teller i dag over 100 medlemmer.

Alle norske godt voksne borgere vil huske, eller ha informasjon om, jødeforfølgelsene før, under og etter den andre verdenskrig. Jødene over hele Europa ble diskriminert juridisk, forfulgt økonomisk og sosialt, mishandlet eller drept.

Jødiske forretninger ble rasert, leger og jurister ble diskriminert og fratatt sine stillinger. Synagoger ble brent og jøder gjort statsløse. «Den endelige løsningen av jødespørsmålet», slik Hitler-regimet utformet det, ble satt i verk.

Kvinner, barn, unge og gamle ble gasset til døde. Europa hadde i 1939 ca. 10 mill. jøder, 10 år etter var 60 % av disse døde. Den eneste vei ut av dette infernoet i konsentrasjonsleirene var «som røk opp av krematorieovnene» ble det sagt, og det med rette. Folket ble verre behandlet enn dyr. De ble stuet i tog med kuvogner hvor mange døde under reisen på grunn av mangel på luft. Seks mill. ble deportert, slått og drept.

Etter dem lå hauger av sko, klær, briller eller kvinne-hår som skulle gå til krigsindustrien.

Etter krigen fikk nasjonene dårlig samvittighet. De innså at jødene måtte ha et fast sted hvor de kunne være trygge. I 1948 ble staten Israel proklamert. Det var stor jubel i verden og jøder gledet seg med og utvandret til sitt nye hjemland. Men gleden kom nok for tidlig.

Langs grensen sto oppmarsjert store hærer fra nabolandene som skulle ta livet av «barnet» i fødselen. En har i minnet om da Jesus ble født og Herodes skulle drepe Jesus.

En skulle tro at verden ville støtte jødene slik at de fikk fred til å bo i sitt land, men nei. Det gikk ikke lenge før det ble ropt om handelsboikott og forkastelse slik vi har hørt det mange ganger.

I Vesterålen var det flere personer, som hver på seg, så og kjente på nøden og uretten jødene enda en gang måtte gjennomgå. De fikk vite at den lille staten Israel var i store vansker med husrom, skolegang, arbeid og mat til den store innreisestrømmen av immigranter. Dette skapte en nød og en trang til å hjelpe, be for og å velsigne det land, som ikke FN, men Herren, ifølge sitt løfte hadde skapt.

I 2007 møttes 8 personer, med samme nød for Israel til drøftelse på et kontor på Sortland. Drivkraften var nøden for Israel sitt ve og vel. De så at dette lille landet var presset fra alle kanter.

På samme måte som på 1930 tallet var det igjen rop om handelsboikott med trusler om drap, løgn og fortielser.

I tillegg var de truet av store omkringliggende nasjoner som hadde planer om å kaste dem på havet.

Dette lille landet hadde store utgifter og store problemer med å ta imot den skare av flyktninger som kom til landet. De som kom måtte ha bolig, språkopplæring, arbeid og mat. Ofte kom de uten penger da bankkontoen deres ble sperret da de dro.

Tanken blant de frammøtte 8 personene som var kommet sammen på kontoret, var at det burde startes en forening som kunne velsigne, be for, og støtte dette landet økonomisk.

På det første møtet ble Geir Lind, Alsvåg valgt til leder av et interimsstyre og lover ble utformet. Det ble også valgt kasserer og revisor.

Lofoten Israelforening
Leder for Lofoten Israelforening, Geir Ketil Lind, sammen med ICEJ Norges leder, Dag Øyvind Juliussen på 10 års jubileet.

Forutsetningen var at foreningen ikke skulle være knyttet til en bestemt menighet, men være en fellesnevner for alle menigheter i Vesterålen som hadde til formål å hjelpe på et kristent grunnlag.

De ønsket på denne måten å gi en takk for at «frelsen kom fra jødene» slik Jesus sier det til den samaritanske kvinne.

Foreningen fikk navnet: «Israelforeningen for Vesterålen, avd. Norge» Årskontingenten ble satt til Kr. 200.-. Videre ble det bestemt at foreningen skulle ha ett møte pr.mnd. i vinterhalvåret. Pengehjelpen skulle kanaliseres gjennom den «Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) som er en sammenslutning av kristne fra ca. 90 land.

Det viste seg snart at det var flere som i stillhet hadde gått med samme nød og trang om velsigne og å be for dette folket som det var knyttet så store løfter til. Flere og flere meldte seg inn. Foreningen er har nå over 100 medlemmer.

Lofoten Israelforening
Fra foreningens 10 års jubileum.

De siste årene har foreningen sendt kr. 100.000,- til ICEJ, kr. 2.500,- til matpakker for fattige i Moldova og kr. 2.000,- til organisasjonen «Mot antisemittisme». En regner med at ved utgangen av 2017 blir de samlede bidrag å komme på over kr. 700.000,-.

Dette har vært mulig på grunn av kontingenten, gode kollekter, gode enkelt-gaver, en årlig høstbasar og salg av Israelprodukter, hvor hele overskuddet går til arbeidet.

Hvert år har foreningen hatt besøk av flere fra ICEJ og andre som taler Israel sin sak.

Noen av foreningens medlemmer har deltatt på den årlige løvhyttefesten på egen bekostning.

I 2014 var 7 medlemmer med på denne festen. Det var en spesiell opplevelse å gå der Bibelen forteller at Jesus gikk. Selv om mange ting har forandret seg med årene, kunne en la øynene hvile på de samme fjell og de samme sjøer som Jesus så. Ja, bokstavelig vandre i hans fotspor.

Foreningen har fått oppleve sannheten i Guds ord som sier: «Den som velsigner Israel, skal selv bli velsignet»

Sommerstevnet 2018

Program

Vær med å feire 70 årsfesten for staten Israel

Bestill billett