Det internasjonale samfunnet svikter jødene ved å akseptere palestinernes løgner og hat

Av ICEJ Press, 01.23.2020

Det er en skam at statsledere besøker palestinernes president Mahmood Abbas under 75-års jubileet for frigjøringen av Auschvitz, ifølge artikler trykket i israelske medier de siste dagene.

AV: Martin Gellein

Antisemittisme er epidemi blant palestinere. Det internasjonale samfunnet begår en stor feil ved å unngå å ta et oppgjør med de palestinske myndighetenes systematiske demonisering av jødefolket, skriver Itmar Marcus, i en artikkel i Jerusalem Post 21. januar. Marcus er direktør i Palestinian Media Wach.

I en nyere undersøkelse foretatt av ADL Global svarte 93% av palestinerne at minst 6 av 11 negative stereotypiske fordommer mot jøder «sannsynligvis er sanne.» I Irak var prosentandelen på 92% og i Yemen var den 88%.» Blant fordommene som ble presentert var påstander om at «jøder tror de er bedre enn andre» og «jøder har for mye makt over verdens økonomi.»

«Den gjennomgripende palestinske antisemittismen er et direkte resultat av de palestinske myndighetenes propaganda,» skriver Marcus viser til en rekke eksempler på antisemittiske uttalelser fra de palestinske myndighetene gjennom deres offisielle aviser og TV-stasjoner.

Palestinernes president Mahmoud Abbas produserte nylig en video om jødenes historie i Europa. Videoen ble publiserte på Fatahs offisielle Facebook-side. Presidenten er tydelig på at jødene selv arrangerte Holocaust for å tilrane seg rikdom, og at «jødene ble hatet i Europa på grunn av sin skitne oppførsel.»

Abbas er kjent for å ha skrevet en doktorgradsavhandling som forklarer Holocaust som en jødisk konspirasjon. Det samme tema har for øvrig Irans tidligere president, Mahmoud Ahmadinejad, skrevet en doktorgradshandling om.  Ahmadinejad arrangerer hvert år en årlig konferanse i Teheran for Holocaust-fornektere.

«Dersom ofrene blir husket og de overlevende hedret, men verden ikke implementerer dette i hvordan vi tenker, uttaler oss og handler i dag, inviterer vi til at historien kan gjenta seg,» skriver Marcus.

Flere statsledere har bestemt å avlegge den palestinske presidenten besøk under sitt opphold i Jerusalem knyttet til deres deltagelse i 75-års jubileet av frigjøringen av Auschvitz.

Det er en skam at statsledere besøker Mahmood Abbas under en markering av Holocaust, fordi den palestinske presidenten er av de mest fremtredende Holocaust-fornektere i verden, skriver Ron Agam i The Algermeiner 21. januar.

Agam forklarer at nazismens ideer og palestinernes løgner og hat kommer fra den samme kilden. Også Agam henviser til Abbas doktorgradsavhandling som konkluderer med at Holocaust enten ikke fant sted eller er betydelig overdrevet. «Man mener at 6 millioner jøder omkom under andre verdenskrig, men tallet er sannsynligvis mye lavere, antagelig under en million,» skiver Abbas i sin bok «The Other Face of the Secret Connections Between Nazism and the Leadership of the Zionist Movement.»

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer