Danmark tok oppgjør med FNs forskjellsbehandling av Israel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.28.2019

Da FNs Menneskerettighetsråd var samlet for å stemme over resolusjoner mot Israel, stemte Danmark nei til samtlige. De vil ikke lenger være med på forskjellsbehandlingen.

- Israel skal behandles på lik linje med alle andre land. Men det skjer ikke i øyeblikket i FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC), hvor landet har fått et spesielt fokus, sa Danmarks utenriksminister, Anders Samuelsen, ifølge DR (Danmarks radio).

Uttalelsen kom i forkant av avstemmingen i UNHRC dagen etter. Danmark fulgte opp med å stemme nei til alle de fire resolusjonene mot Israel.

Utenriksminister, Samuelsen sier videre at det er forskjellsbehandlingen Danmark reagerer på.

- Fordi det er et punkt, som alene fokuserer på et land, nemlig Israel. Det syntes vi er urimelig forskjellsbehandling i forhold til alle mulige andre land, sa Samuelsen ifølge DR.

Han forteller at bakgrunnen for at Israel, som det eneste landet i verden, har fått en egen agenda, bunner i et krav fra organisasjoner i islamske nasjoner da Menneskerettighetsrådet ble opprettet.

- Dette punktet er oppstått fordi organisasjoner i islamske land hadde et krav da man opprettet Menneskerettighetsrådet, at Israel skulle være et eget punkt. Det er selvfølgelig fullstendig urimelig, sa Danmarks utenriksminister, ifølge DR.

Han håper nå at mange andre nasjoner vil følge etter, og sier at for øyeblikket følger både Storbritannia og Australia den samme linjen

Utenriksministeren sier at Danmarks Midtøsten politikk ligger fast.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!