Dag Øyvind Juliussen i Pais Arena I Jerusalem: Israel 70 år – hva betyr dette for menigheten

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.29.2018

På et seminar i den store salen i Pais Arena i Jerusalem, talte ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen, over menigheten og det jødiske folk.

- Gud er menighetens Gud, høstens Gud og Israels Gud. Tar du vekk en av disse ingrediensene får du forvirring, sa Dag Øyvind Juliussen.

Forferdelig forfølgelse

Han startet med å fortelle om den forferdelige kristne forfølgelse av jødene, en forfølgelse som startet allerede med kirkefedrene kort tid etter Jesu død. 

- Hvordan er det mulig at de som har gitt oss Guds ord, og som har gitt oss frelse, er de vi har forfulgt mest som kirke, sa Dag Øyvind engasjert.

- Går vi tilbake til kirkefedrene, prekte alle sammen antisemittisme og antijudaisme mot dette folket.

Med engasjement og trykk sa han at vi er Jesu legeme, et lege som skal velsigne Guds folk, og ta vare på det jødiske folk.

- En norsk jøde sa (på seminar i Norge): mange jøder tenker at antisemittismen startet for 2000 år siden, sa Juliussen.

Dag Øyvind Pais Arena
ICEJ press, Dag Øyvind Juliussen taler i Pais Arena, Jerusalem

Dag Øyvind Juliussen forklarte at jødenes drap på Jesus har vært et stort problem gjennom historien. Og tok flere eksempler på hvordan kristne, under påskehøytiden, har forfulgt jødene. 

Ikke et problem for apostlene

- Men ser du i bibelen, vil du se at ingen av apostlene hadde et problem på grunn av det, sa Juliussen, og viste til teksten fra apostelgjerningen: « Og nu, brødre! jeg vet at I gjorde det i uvitenhet, likesom eders rådsherrer; men Gud opfylte på denne måte det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulde lide.»

- Dette er hvordan Gud har oppfylt hva han hadde sagt gjennom alle profetene; at Hans Messias skulle lide, dette er utrolig, sa Dag Øyvind Juliussen.

Hele Israel bli frelst

Og han viste til Paulus brev til romerne: «men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde!»

Dag Øyvind Juliussen Pais Arena
ICEJ press, Dag Øyvind Juliussen taler engasjert i Pais Arena.

Han fortalte at Israel, som et folk, har et løfte om frelse.

- Når hele fylden av hedninger er kommet inn, skal hele Israel blir frelst, sa Juliussen, og henviste til Paulus brev til romerne, kapittel 11 vers 2526. («at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst…»)

- Gud elsker alle mennesker, men han har en pakt med Israel, fortsatt Dag Øyvind Juliussen.

- Han er ikke ferdig med det jødiske folk. Jerusalem har vært gjenstand for alle de store hendelsene i bibelhistorien: Abraham ofret Isak, og så dagen da Messias skulle lide, Åndens utgytelse skjedde i Jerusalem, og når han kommer tilbake, vil han gjøre det til Jerusalem, sa Juliussen.

Bønn til kirkene

I avslutningen kom han med en sterk bønn.

- Kjære Gud vekk kirkene. Vi trenger åpenbaring i våre kirker rundt om i verden.

Dere er en frukt av løftet til Abraham, «I deg skal alle nasjoner velsignes».

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding