Britiske regjeringen vil forby Hezbollah

Av ICEJ Press, 02.25.2019

Den britiske regjeringen vil forby Hezbollah. Forslaget kan få gjennomslag allerede denne uken.

Den britiske regjeringen ved innenriksminister, Sajid Javid, har lagt frem et forslag for det britiske parlamentet som skal gjøre Hezbollah ulovlig.

Om forslaget godkjennes i det britiske parlamentet, vil Hezbollah bli ulovlig i Storbritannia fra førstkommende fredag.

Vil kunne straffes med opptil 10 års fengsel.

Dette betyr at det blir forbudt å være medlem av Hezbollah og å invitere til å bli medlem av terrororganisasjonen. Den britiske regjeringen skriver at om dette blir overtrådt, «vil det kunne straffes med opptil 10 års fengsel.»

Javid
Britiske innenriksdepartementet, Innenriksminister, Sajid Javid.

I 2008 ble den militære delen av Hizbollah ulovlig i Storbritannia. Men nå vil regjeringen ikke lenger skille mellom den sivile og den militære delen av organisasjonen.

«Hizbollah fortsetter sitt forsøk på å destabilisere den allerede skjøre situasjonen i Midtøsten – og vi er ikke lenger i stand til å skille mellom den allerede bannlyste militære grenen og den politiske delen. På grunn av dette har jeg tatt avgjørelsen om å forby gruppen i sin helhet.», sier innenriksminister, Sajid Javid i en presseuttalelse.

«Vi er lojale støttespillere av et stabilt og fremgangsrikt Libanon. Men vi kan

Jeremy Hunt
Britisk UD, Utenriksminister, Jeremy Hunt

ikke være tilfredse når vi snakker om terrorisme – det er klart at skillet mellom den militære og politiske grenen av Hezbollah ikke finnes, og ved å forby Hezbollah i alle former, så sender regjeringen et klart signal om at deres destabiliserende aktiviteter i regionen er totalt uakseptabel og skadelig for Storbritannias nasjonale sikkerhet.», sier Storbritannias utenriksminister, Jeremy Hunt, i en presseuttalelse.

Regjeringens presseuttalelse uttrykker også en tydelig bekymring med tanke på Hezbollahs økende våpenarsenal.

- Opparbeider seg et våpenarsenal i direkte konfrontasjon med FNs sikkerhetsråds resolusjon

«De (Hezbollah) fortsetter å opparbeide seg et våpenarsenal i direkte konfrontasjon med FNs sikkerhetsråds resolusjon, og setter den regionale sikkerheten i fare.», står det i presseuttalelsen.

 

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding