Bomberom fra ICEJ reddet skole fra nedleggelse

Av ICEJ Press, 06.20.2018

Bomberom beskytter ikke bare mot raketter og bomber, men de kan også beskytte skoler fra å bli stengt ned av myndighetene.

Men her gikk ICEJ inn i et samarbeid med Operation Lifeshield, og sørget for en betydelig del av finansieringen av dette bomberommet, slik at skolen kunne fortsatt være i drift.

Utdanningsprogrammet som tilbys på denne skolen, er unikt designet for å hjelpe barn som har opplevd traumer ved å vokse opp i en krigssone. Lærerne underviser på en veldig kreativ og praktisk måte, noe som hjelper barna til å takle traumer mens de får en grunnleggende utdanning.

En lærer på skolen uttrykte realitetene ved å leve en til to kilometer fra Gazas grense. 

– Som foreldre og lærer med naboer som bor i Gaza, prøver vi å leve våre liv som vanlig, mens vi samtidig også prøver å være forberedt og rede hvis noe skjer.

Lærerne og sikkerhetsledelsen uttrykte sin store takknemlighet for det nye bomberommet som sørget for at barna kunne fortsette sin skolegang. Sikkerhetsjefen for hele regionen uttrykte også sin takknemlighet til ICEJ ved å si:

– Toda raba! Dette prosjektet har stor betydning for barna og skolen. Barna er nå i stand til å gjøre sitt skolearbeid i trygghet og sikkerhet. Jeg har ikke ord for det dere har gjort!

Hittil har ICEJ bidratt til å sette opp 55 bomberom i hele Israel, og vil fortsetter å tilby så hjelp og beskyttelse til Israels folk.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding