Beit Singer, et hjem for de foreldreløse

Av ICEJ Press, 05.12.2015

I Jezreel dalen, nord i Israel, ligger et sted som for mange igjennom årene har blitt til et hjem. Beit Singer ligger på et sted som heter Kfar Yehezkel, og er et hjem for unge israelere som enten er foreldreløse, eller som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med sine biologiske foreldre. Dette er barn og ungdom som har en traumatisk oppvekst å se tilbake på, og som her kan få et sted hvor de finner ro og hvile fra traumene. Alle barna som bor på Beit Singer er ofre for omsorgssvikt. Dette inkluderer også fysiske- og seksuelle overgrep.

I dag bor det 95 unge mennesker på dette hjemmet, og alle er under 18 år. Her får de et trygt sted å hvile etter dagens skolegang, et sted å leke med andre, drive idrett og utforske sine kreative sider igjennom kunst og håndverk. 

Kid

Mange av barna er også jevnlige brukere av husdyrparken som er på hjemmets område. Her får barna ansvar for dyrene, og opplever at de har omsorg og kjærlighet i sitt indre. De fleste av barna som bor på Beit Singer er emosjonelt skadet, men her får sårene en anledning til å bli legt.

Når ungdommene blir 18 år flytter de ut av dette hjemmet og starter sitt liv på utsiden. De fleste går inn i forsvaret, og etter avtjent verneplikt er det mange som kommer tilbake til Beit Singer for å jobbe som frivillige. Flere av de vi snakket med fortalte at Beit Singer for alltid vil være det stedet de kaller hjemmet sitt, og de vil alltid ha en nær kobling til stedet selv om de skulle flytte til andre deler av Israel.

Young Adult

Det er rørende å se hvordan unge menn og kvinner som har hatt et tøft liv tar seg av sine mindre ”søsken” med en kjærlighet og omsorg som for dem selv var helt umulig å engang forestille seg. Oppholdet på Beit Singer har gjort noe med dem. Noe positivt, noe vakkert.

Men nå hviler det mørke skyer over denne oasen av kjærlighet og omsorg. Alle midlene de har til rådighet bruker de på barna, og med profesjonelle psykologer og psykiske hjelpearbeidere, forstår man at det koster å drive et slikt hjem. Myndighetenes bidrag er dessverre altfor lite, og Beit Singer er avhengig av private midler.

Playing

Vi i ICEJ er veldig takknemlig for muligheten vi har hatt i flere år til å hjelpe Beit Singer, men nå trenger vi din hjelp. I 2014 var vi inne i 36 ulike sosiale hjelpearbeid, og vi bidro med det vi kunne. Vi ønsker å gjøre mer, og til det trenger vi støttepartnere som ser viktigheten av å hjelpe den oppvoksende generasjonen i Israel. Mandatet til ICEJ er hentet fra Jesaja 40:1; ”Trøst, ja trøst mitt folk,” og det er akkurat det vi gjør ved å bidra til at steder som Beit Singer kan fortsette sitt uvurderlige arbeid.

Gi en gave i dag til ICEJ og gjør oss sterkere i møte med behovene i Israel! Vi kan sammen hjelpe mennesker ut av fortvilelse og nød!

Gå inn på www.icej.no/donasjon og gi din gave i dag!

Er du ikke allerede støttepartner med ICEJ Norge kan du enkelt bli det via vår webside. Gå inn på www.icej.no/forms/bli-støttepartner-med-icej. Der vil du finne flere alternative måter å stå med oss i kampen for å dekke behovene.

Plakett

 

Nasjonal Ledersamling Gardermoen 2019

Påmelding og informasjon

Med eget Israelfokus

For påmelding og program