BDS = Bygg, Demokrati og Samarbeid

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 04.24.2017

Trygve Brekke, leder for norsk-israelsk handelskammer i Stavanger, hadde laget sin egen vri på den internasjonale Israel-boikott-bevegelsens slagord. Leder for pinsebevegelsens lederråd i Norge, Sigmund Kristoffersen, fortalte hvordan Israel var til velsignelse for alle verdens nasjoner. Vi fikk høre dem på ICEJs folkemøte i Stavanger sist lørdag.

BDS er kjennetegnet for den internasjonale Israel-boikott-bevegelsen og står for Boicott, Divestment and Sanctions.

Jeg har gjort min egen vri på BDS – nemlig Bygg, Demokrati og Samarbeid.

Dette sa, Trygve Brekke til en lett lattermild forsamling i Stavanger.

Han gikk i sin appell gjennom hvordan Israel hadde Bygget landet sitt til å bli fruktbart, hvordan de er det eneste Demokratiet i Midtøsten og hvordan Norge og Israel stadig Samarbeider på nye områder.

Og det mest fantastiske er at dette er det profetert om i bibelen. Bare da Israel ble opprettet, ble 100 profetier oppfylt, sa Trygve Brekke.

En av de andre appellantene, Sigmund Kristoffersen, pekte på hvordan Israel er til velsignelse for alle nasjoner.

Sigmund Kristoffersen
Erlend Sundar, Sigmund Kristoffersen holder appell på ICEJs folkemøte i Stavanger

De som ønsker å boikotte Israelske produkter, slik som Tromsø og Trondheim. Jeg tror ikke de er klar over konsekvensen av dette. For det er ikke få produkter som kommer fra Israel, sa Kristoffersen, og pekte på områder som vitenskap, litteratur, musikk og teknologi.

Han snakket mye om velsignelse, og om hvordan de er til velsignelse på tross av motstand og på tross av at de ikke gjør alt rett.

Gud lovet å velsigne Abrahams slekt. Israel er viktig fordi Gud elsker sitt folk. Den kampen som skjer i samfunnet mot jødene, er en kamp mot de Gud elsker, sa Sigmund Kristoffersen leder av Pinsebevegelsens lederråd.

Sommerstevnet 2018

Program

Vær med å feire 70 årsfesten for staten Israel

Bestill billett