Babylonernes ødeleggelse i 586 bevises av arkeologien

Av Eva Olsvold Sundar, ICEJ Press, 07.28.2017

Både i Davidsbyen og i det Jødiske kvarter av Gamlebyen har arkeologer nå gravd frem lag av massive ødeleggelser som i følge utgravningsansvarlig, Dr. Joe Uziel, kan tidfestes til 500-600 tallet før Kristus.

I blant de ødelagte bygningsstrukturene finner de lag med forkullet aske og mengder med ødelagte leirpotter, forkullet tre, druesteiner, keramikk, fiskeskaller og bein, for ikke å glemme flere unike og sjeldne gjenstander. Det er Dr. Joe Uziel som forteller dette på telefonen til ICEJ. 

Arkeologisk funnsted
City of David, Funnstedet for deler fra potter og av kullbiter

- Disse funnene skildrer også Jerusalems rikdom og karakter som hovedstad i Juda-rike. Men viktigst er det at vi nå har nok bevis til å gå ut offentlig å konkludere, at Bibelens fortelling om ødeleggelsene i hendene på babylonerne i 586 f.Kr er helt i overensstemmelse med arkeologien.

Men hvordan kan dere være sikre på det akkurat handler om babylonernes ødeleggelse i 586?

- I arkologiske utgravninger er det alltid en stor fordel å finne kjeramiske biter og gjenstander, da disse kan dateres ganske nøyaktig. Dessuten har vi ikke bare èn lokasjon av massiv destruksjon, men flere i Davidsbyen og vi har funnet samme type lag i det jødiske kvarter av Gamlebyen. 

Potter fra babylonsk tid
City of David, Potteskår fra babylonsk tid

I samtale med undervisningsleder og guide i det jødiske kvarter, Pini Refael, kommer det fram at de allerede for lenge siden fant 4 pilhoder fra den babylonske arme inne i askelaget like ved Israel Tower.

I mange av Jerusalems utgravninger er det også funnet en rekke ulike segl. Seglene bærer navnene på konger, ministre eller andre kongelige funksjonærer, mange bærende titler eller navn som er nevnt i Bibelen.

Av Eva Olsvold Sundar

Eva Olsvold Sundar har siden 1999 reist på invitasjon som forkynner. De første åtte årene samtidig som hun var informasjonsansvarlig for De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon. Hun har også arbeidet som journalist. Eva snakker flere språk. Blant annet russisk. Siden 2014 har hun arbeidet som ICEJs forkynner i Norge. Hun har en spesiell innsikt i det profetiske ord.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer