Ayelet Shaked: Det er vår plikt å annektere C-områdene i Oslo-avtalen

Av ICEJ Press, 02.17.2020

I en artikkel i Jerusalem Post, tar den tidligere justisministeren Ayelet Shaked, til orde for at tiden er inne for å erklære suverenitet av de jødiske bosetningene i Judea og Samaria. Shakeds og forsvarsminister Naftali Bennetts høyre-parti, Yamina, kryper oppover på meningsmålingene før valget 3. mars.

AV: Martin Gellein

Shaked har av mange blitt annonsert som Israels andre kvinnelige statsminister. Sammen med Bennet har hun etablert partiet Yamina. Shaked og Bennett har, lenge før Trumps fredsplan, tatt til orde for nødvendigheten av annektering av Jordan-dalen og jødiske bosetninger i Judea og Samaria. I artikkelen forklarer hun hvorfor dette er bør gjøres umiddelbart.

"Uten en visjon vil folket gå til grunne," skrev kong Salomo i Ordspråkene, og han hadde rett. Yamina har en visjon. I årevis har venstre-siden ledet an i den politiske diskursen med planer og forslag til løsning på konflikten med palestinerne. Vi har advart mot disse planene, men vært for vage med å fremme våre egne forslag. Israel har blitt ekspert på å håndtere konflikten, i stedet for å arbeide frem en rettferdig løsning.

Allerede i 2012 la Bennett og jeg frem et forslag om at Israel skal annektere C-områdene i Oslo-avtalen. Ved å erklære israelsk suverenitet i disse områdene, sikrer vi like rettigheter og muligheter for alle israelske borgere.

Forslaget innebar også en løsning for da arabiske innbyggerne i disse områdene. Araberne vil bli inkludert som israelske borgere, på lik linje med alle andre. Israelske arabere vil fortsatt være en minoritet, og å ikke utfordre Israel som en jødisk og demokratisk stat. Slik unngår vi å skape en apartheid-stat, men sikrer like rettigheter for alle innbyggere, uavhengig etnisitet.

Å etablere en arabisk stat i Judea og Samaria er farlig og uansvarlig. Rakettene fra Gaza og Judea og Samaria ville konstant utgjøre en trussel mot Israels sikkerhet. I en slik situasjon vil Ben-Gurion internasjonale lufthavn overlates til terrororganisasjoner. Å opprette en så fiendtlig stat så tett på oss, vil være som å etablere «Iranistan» i hjertet av staten Israel. Det kan vi selvfølgelig ikke la skje.

I dag hører vi flere politiske partier uttale at de ønsker å proklamere israelsk suverenitet i Jordan-dalen. Mange hevder at dette gjøres for å få politisk oppslutning, men vi gleder oss over det uansett. Det er bare synd vi ikke har gjennomført dette for lenge siden.

Donald Trumps støtte til Israel gir oss et vindu å handle i som det er avgjørende at vi benytter oss av. Det er ingen juridiske hensyn som hindrer oss i å iverksette annektering. Vi må møte denne utfordringen med åpne øyne - akkurat som vi kjempet for suverenitet over Golanhøydene. Vi må gjøre dette fordi det er riktig og rettferdig ting å gjøre.

Yamina-partiet er forpliktet til prosessen for å anvende suverenitet, og lede an i den. Partiet anser prosessen som en direkte fortsettelse av vår sionistiske visjon. Vi må å bygge. Ikke i morgen; ikke etter valget – men i dag.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding