- APs uttalelse er en absurditet

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 06.21.2018

Et av argumentene for at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd, er rådets ensidige fordømmelse av staten Israel. – Det er Israels feil at de bryter menneskerettighetene, sier AP. - En absurditet, sier FRP om APs uttalelse.

For et par dager siden trakk USAs seg fra FNs menneskerettighetsråd (UNHRC). Et av argumentene var at rådet har et bias mot Israel.

- Rådet fortsetter sitt veldokumenterte bias mot Israel. Siden opprettelsen av rådet, har de vedtatt flere resolusjoner mot Israel enn mot resten av verden til sammen, sa utenriksminister Mike Pompeo.

Ingen fordømmelser mot Tyrkia, Kina eller Yemen

Fra 2006 til 2016 ble Israel fordømt 68 ganger av UNHRC. Resten av verden ble fordømt 67 ganger. (Kilde UN Watch)

Av de øvrige som ble fordømt var: Syria 20, Burma 11, Nord-Korea 9, Hvite-Russland 6, Iran 6, Eritrea 5, Sudan 3, Sri Lanka 3, Libya 2, Burundi 1, Honduras 1. 

Til eksempel ble verken Kina, Algerie, Irak, Pakistan, Russland, Somalia, Tyrkia, Venezuela eller Yemen fordømt i denne perioden.

Lite til overs for USAs argument

Jette Christensen
Stortinget, Jette Christensen

I følge NRK.no har Jette Christensen, Arbeiderpartiet, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, lite til over for USAs Israel-argument.

« - Det er ikke FNs menneskerettsråds feil at Israel bryter menneskerettighetene, det er Israels feil, sier Christensen.», ifølge NRK.

Selv om ICEJ har sendt mange forespørsler til AP, har de ikke utdypet sitt standpunkt.

- En absurditet

Christian Tybring-Gjedde
Stortinget, Christian Tybring-Gjedde.

En av Fremskrittspartiets representanter i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, Christian Tybring-Gjedde, sier USA har rett i at UNHRC er ubalanserte i sin behandling av Israel, og at APs uttalelse er en absurditet.

- APs påstand er en absurditet. Og vestlige land, og særlig Israel, forventes å følge helt andre standarder for menneskerettigheter enn i særlig grad muslimske land. Det er eksempelvis uforståelig, urimelig og selvmotsigende at SaudiArabia leder Menneskerettighetsrådet. Saudi-Arabia er et av landene som systematisk og gjennom sin lovgivning bryter menneskerettighetene. Israel er et demokrati med sekulære rettsregler, sier Tybring-Gjedde.

Audun Lysbakken

SV går ikke inn i tematikken om skjevheten i antallet resolusjoner mot Israel, men sier at:

- Det er også ille at Trump begrunner utrekningen i at MRrådet har reagert mot Israel når de har brutt palestinernes menneskerettigheter. Å redusere dette til et spørsmål om hvem som er mest og minst pro-israelsk er å en undervurdering av rådets rolle globalt, og ødeleggende for fredsprosessen i Midtøsten som allerede står i stampe.

KRF: - Ikke fått med seg utviklingen

Hans Fredrik Grøvan
Stortinget, Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant i KRF, mener Jette Christensen i AP ikke kan ha fått med seg utviklingen. Han viser til hvordan Israel kommer svært godt ut med hensyn til menneskerettigheter sammenliknet med de palestinske myndighetene (PA).

- Aps Christensen kan umulig ha fulgt med på utviklingen. I gjennomgangen av brudd på menneskerettigheter er det ingen tvil om at Israel kommer ut på en svært positiv måte i forhold til de palestinske myndigheter. I Israel er det et velfungerende rettsvesen, ytringsfrihet, pressefrihet, gode kår for alle minoritetsgrupper. Rapportene fra nøytrale observatører som f.eks Europarådet kan fortelle om en utvikling mht menneskerettigheter på palestinske områder går fra vondt til verre, spesielt ille er det på Gaza.

Forstår USA

Han sier at han forstår USAs reaksjon.

- Det er ingen tvil om at MR rådet har et lederskap og en sammensetning som er ensidig og partisk. Det er vanskelig å forstå at land som framstår som svært undertrykkende i forhold til ytrings og pressefrihet i eget land, på seriøst og objektivt grunnlag til stadighet kan kritisere og fordømme Israel som heller ikke er perfekt. Men likevel det eneste velfungerende demokratiet i MØ. Jeg forstår USAs reaksjon og mener at rådet har mistet mye av sin funksjon på bakgrunn av sin ensidighet, avslutter Hans-Fredrik Grøvan.

I tillegg til AP, har både V, SP og H fått anledning til å svare på spørsmålene. 

Også Utenriksdepartementet har fått anledning til å svare på de konkrete spørsmålene, men har svart i svært generelle former.

Med eget Israelfokus

For påmelding og program