Antall israelere som tror på Jesus mangedoblet

Av ICEJ Press, 01.28.2020

Fra 1990 har antallet messianske jøder i Israel økt fra 1.000 til 30.000 - antallet messianske menigheter har ti-doblet seg.

AV: Martin Gellein

I 1989 var det antagelig omkring 1.200 messianske jøder og 30 menigheter i Israel. Utover på 90-tallet økte innvandringen fra det tidligere Sovjetunionen, og mange som kom hadde en kristen tro eller var åpen for troen. I 1999 var antallet troende jøder økt til 5000 og det var 81 messianske menigheter.

I 2017 var det 300 messianske menigheter. Det hersker usikkerhet omkring hvor mange troende jøder det finnes i Israel i dag, men man regner med at antallet er omkring 30.000, viser en forsknings-rapport fra Israel College of the Bible, drevet av One For Israel.

King og Kings 2

«Studien vår avdekker at 60% av utvalget er førstegenerasjons troende - de er de første i familien til å tro på Yeshua. Den nest største gruppen er andregenerasjons troende - foreldrene deres er også troende.»

Det viser at de fleste troende i Israel i dag altså har kommet til tro i Israel (!). Studien viser også at messianske troende i Israel er engasjerte i menighetene: 95% deltar i menigheten 3-4 helger i måneden, og 60% deltar også på møter midt i uken.

Tidligere erfarte messianske jøder mer diskriminering og utestengelse. I dag er nesten alle israelere kjent med den voksende messianske bevegelsen. Forskningen viser at messianske jøder opplever seg som en del av det israelske samfunnet. 93% av deltagerne i undersøkelsen svarte at de opplevde menighetene sine som «veldig israelske».

92% av menighetene har hebraisk som hovedspråk De fleste tilbyr oversettelse til ett eller flere andre språk. 90-100% holder de jødiske høytidene. 99% sa at deres menighet aktivt oppmuntrer sine medlemmer til å tjene i hæren, som i Israel anses som et kjennetegn på at man er en del av det israelske samfunnet.

Messianske jøder tjener som piloter og offiserer i forsvaret, innenfor israelsk etterretning og i andre prestisjetunge roller i det israelske samfunnet.

De fleste messianske jøder skiller tydelig mellom den evangeliske kirken og de eldre tradisjonelle kirkene, hovedsakelig på grunn av hvordan de tradisjonelle kirkesamfunnene har forfulgt det jødiske folket gjennom århundrene.

Det er mye smertefull historie knyttet til de tradisjonelle kirkesamfunnene, men evangeliske kristne blir sett på som gode venner av Israel. Av den grunn identifiserer bare 30% seg med den verdensomspennende kirken, når de tradisjonelle kirkesamfunnene er inkludert.

«Yeshua er Kristus, Messias, og han vil alltid være en jøde. … Noen kristne antar feilaktig at jøder på en eller annen måte slutter å være jøder, når de kommer til tro på Yeshua. Men å tro på Yeshua er det mest jødiske vi noen gang kan gjøre.»

På YouTube (I met Messiah) deler One For Israel vitnesbyrd fra jøder som har kommet til tro på Jesus. Det har vist seg å være svært vellykket. De hebraiske vitnesbyrdene har mer enn 14 millioner visninger.

Kilde: oneforisrael.org

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding