Abbas anklaget Israel for terrorisme – FNs sikkerhetsråd splittet

Av ICEJ Press, 02.12.2020

Frontene var harde og skarpe da Israels ambassadør og palestinernes president uttalte seg om Trumps plan for fred i FNs sikkerhetsråd tirsdag. Medlemslandene i FN tolker historiens og tidligere avtalers juridiske aspekter helt ulikt.

AV: Martin Gellein

«Mahmood Abbas vil ikke arbeide for fred,» uttalte Israels ambassadør i FN, Danny Danon, i sin tale i FNs sikkerhetsråd tirsdag. «Om Abbas virkelig ønsket fred, hadde han ikke komme til New York, men til Jerusalem,» fortsatte ambassadøren, idet han anklaget palestinernes president for å nekte å forhandle med Israel.

Danon anklaget også Abbas for å tale med to tunger: På den ene siden kommer Abbas til FN og fremholder at han ønsker fred, og på den andre siden oppfordrer han palestinerne til vold og terror. Den israelske ambassadøren var tydelig på at det derfor aldri kan bli fred mellom Israel og palestinerne, så lenge Abbas sitter ved makten.

«Det palestinske folket fortjener en leder som vil arbeide for fred,» uttalte Israels ambassadør til FNs sikkerhetsråd.

Tidligere på dagen hadde ambassadørene fra Tyskland og Frankrike kritisert USAs fredsplan, fordi den ikke bygger på grensene fra før 1967. Tyskland og Frankrike advarte også mot Israels planer om å annektere områder i Jordan-dalen og bosetninger i Judea og Samaria (omtalt som Vestbredden).

Fredsplanen fra Det Hvite Hus gir Israel rett til å annektere disse områdene, uavhengig av de palestinske myndighetenes respons på fredsforslaget. Tyskland og Frankrike mener på sin side at annekteringen vil innebære et brudd på folkeretten og internasjonal lov. Slik representerer USA og Tyskland/Frankrike henholdsvis Israel og palestinernes argumenter i konflikten. Man tolker altså historien, tidligere avtaler og juridiske anliggender helt ulik.

«Planen bør ikke betraktes som en internasjonal referanse for forhandlinger», tordnet Mahmood Abbas i sin tale. Han avviste fredsforslag som et fullstendig meningsløst amerikansk-israelsk initiativ. Abbas omtalte Israel som et okkupasjons-regime, et militær-regime og et apartheidregime.

«Trumps plan legitimerer ulovlig okkupasjon og belønner den,» uttalte Abbas. «Vi ber om at Israel avslutter okkupasjonen og at en palestinsk stat blir etablert.» Abbas bedyret i talen sin at palestinerne ikke vil begå hverken vold eller terror i sin motstand mot fredsplanen. Dette til tross for at det palestinske lederskapet de siste ukene har oppfordret til nettopp vold og terror.

Abbas uttalte at Israel har «avvist enhver mulighet for fred.» Dette til tross for at palestinerne har takket nei til alle de ulike forslagene om en tostatsløsning gjennom snart 100 år. Israel har på sin side både sagt ja til og selv fremmet forslag om en tostatsløsning.

”Vi kjemper mot terrorisme. Vi er ikke terrorister,” uttalte Abbas til FNs sikkerhetsråd.

 

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding