9,6 milliarder kroner utbetalt til palestinske terrorister på 4 år

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.29.2017

En omfattende gjennomgang, viser at palestinske myndigheter (PA) har utbetalt over 9,6 milliarder kroner til fengslede terrorister og etterlatte av terrorister. Utbetalingene har skjedd i en fireårsperiode; fra 2013 til 2016.

Det Jerusalembaserte forskningssenteret, Jerusalem Center For Public Affairs (JCPA), har laget en stor rapport om PA sin økonomiske støtte til terrorister og deres familier.

I 2013 ble det samlet overført nærmere 2,3 milliarder kroner, og i 2016 ble det overført nærmere 2,6 milliarder kroner. For hele perioden er tallet over 9,6 milliarder norske kroner.

Lønn til terrorister
Skjermdump JCPA, Oversikt over pengene som skal ha gått til lønn til terrorister og deres familier

7% av det totale budsjettet

I følge JCPA, tilsvarer summen om lag 7 % av hele budsjettet til PA og 20% av beløpet som hvert år blir gitt de palestinske myndighetene i bistand.

For å forklare bakgrunnen til utbetalingene, viser studiene til lover vedtatt av PA. I lovene, heter det blant annet at det skal åpnes en konto for utbetalinger til fanger som er delaktig i kampen mot okkupantene.

En endring som ikke endret noe

Studiene forteller videre at det i 2014 skjedde en endring i disse utbetalingene. Over lenger tid hadde det vært et press fra bistandsland mot PA for å unngå at deres penger gikk til utbetalinger av lønn til terrorister og deres familier.

«Abbas utstedte en ordre om at utbetalingene til fangene ikke lenger skulle distribueres av PA», skriver JCPA.

Men ifølge studiene stoppet ikke dette ordningen. I stedet ble pengene overført til PLO, som i sin tur fortsatte ordningen. Akkurat som før.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer