245 prosent stigning i aliyah fra tidligere Sovjetunionen på 10 år

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.05.2019

I løpet av 10 år har antallet migranter fra tidligere Sovjet til Israel steget med hele 245 prosent. Den norske avdelingen har hjulpet svært mange av disse økonomisk.

Den største årsaken til den enorme veksten er den økonomiske situasjonen i regionen.

- Denne trenden startet etter den økonomiske krisen i verden i 2008. Hovedårsaken til migrasjonen til Israel er økonomisk usikkerhet og mangel på fremtidsutsikter for unge jøder, sier mangeårig leder for ICEJs internasjonale aliyaharbeid, Howard Flower.

Men han legger til at de to krigene Russland har vært i siden 2008 har gjort sitt. Krigene han snakker om er den Russisk-Georgiske krigen og krigen mellom Russland og Ukraina.

Howard Flower
ICEJ, Howard Flower taler på ICEJs sommerstevne i Kristiansand.

- Disse krigene førte til mangel på forutsigbarhet (Red: i markedet), som igjen førte til fall i oljeprisen, og til at mange av valutaene i regionen falt i verdi, fortsetter Flower.

Spesielt de store landene

Selv om statistikken tar for seg alle de tidligere Sovjetrepublikk-landene, er det spesielt i Russland, Ukraina og Hviterussland som økningen er kommet.

- Russland, Ukraina og Hviterussland de store landene – er der den største økningen har vært. De fleste jødene har allerede reist fra de små landene, sier Flower.

- ICEJ Norge har vært en av de største sponsorene av aliyah fra denne regionen.

Norge en hovedsponsor

ICEJ har arbeidet med aliyah i disse områdene helt siden 1986, og Norge har vært av de største sponsorene.

- ICEJ Norge har vært en av de største sponsorene av aliyah fra denne regionen. Og vi takker ICEJ Norges støttepartnere for all hjelp, avslutter Flower.

ICEJ har siden starten hjulpet over 142.000 jøder fra hele verden med aliyah.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding