Markering mot boikott og antisemittisme i Oslo kommune

Markering mot boikott og antisemittisme

Bli med på denne markeringen mot boikott av Israel. Dette angår oss alle. Oslo er vår hovedstad, og en gal avgjørelse vil være symboltung. Ta gjerne med norske eller israelske flagg.


I Oslo kommunes byrådsplattform fra SV, AP og MDG heter det at byrådet vil «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten».

I utgangspunktet kan man forledes til å tro at intensjonene er å generelt motarbeide ulovlige okkupasjoner, men SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll sier til NTB i anledning saken «Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen.»

Med andre ord er det Israel man har til hensikt å ramme.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding