Inside Israel mars 2019

Hør hvordan FN kriger mot Israel. Eva forkynner om det profetiske ord.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding