Velkommen til en spennende helg!

ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen og ICEJs forkynner, Eva Olsvold Sundar vil tale på møtene.

Møter i Stord Bibelsenter, Borggt.50.

Fredag 23/11 kl.1900

Møter i Frelsesarmeens lokaler i Vidsteensvegen 2, Stord

Laurdag 24/1

Kl.1100 - 1500. Seminar med innlagt matpause. 

Kl.1900 Møte

Søndag 25/11           

Kl.1100  Møte

Arrangørar er Stord Bibelsenter og Kristkyrkja på Stord.

Velkommen!

Nasjonal Ledersamling Gardermoen 2019

Påmelding og informasjon

Med eget Israelfokus

For påmelding og program