Program for Regionalkonferansen i Bodø

Program

Fredag 12. oktober 2018 klokken 1900 - Åpningsmøte

Lørdag 13. oktober 2018 klokken 1100 - 1400 Seminarer (mat i mellom)

Lørdag 13. oktober 2018 klokken 1900 - Kveldsmøte

Søndag 14. oktober 2018 klokken 1100 - Avslutningsmøte

 

Regionalkonferansen i Bodø 2018

Program

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning