Det finnes i sannhet mange gode grunner for solidaritet og støtte til Israel.

Av Dag Øyvind Juliussen, ICEJ Press, 04.11.2017

Landet er et fyrtårn av demokrati og frihet i en region plaget av totalitære regimer hvor minoriteter undertrykkes og forfølges.

Landet er et fyrtårn av demokrati og frihet i en region plaget av totalitære regimer hvor minoriteter undertrykkes og forfølges. I dag befinner hele regionen seg i en dramatisk uoversiktlig situasjon med mye lidelse. Brutal ondskap finner sted i et mål og i en form vi knapt har sett maken til i nyere tid. Kristne er mange steder på flukt.

I Israel derimot er situasjonen en helt annen, landet er et vern for alle sine statsborgere; jøder, kristne, muslimer og andre minoriteter. Således er solidaritet med Israel selvsagt for den vestlige verden som er tilhengere av menneskerettigheter som beskytter individet.

Landet er også enestående og makeløst i verden når det gjelder innovasjon og utvikling. Sammenlignet med antall innbyggere er det fremst i verden på en rekke områder. De har vist verden hvordan man kan endre tørt ørkenlandskap om til fruktbare områder som gir både frukt, grønnsaker og endog fisk. Hvem skulle for noen få tiår tilbake tro at man skulle ha effektivt fiskeoppdrett i Negev ørkenen, slik man har i dag. Når det gjelder gjenbruk av vann er de milevis foran ethvert annet land på kloden.

Innen IT og teknologi er dette lille landet, mindre enn Hedmark fylke og med en befolkning mindre enn London, helt i verdenstoppen. I dag befinner det seg en Intel prosessor i bortimot hver eneste datamaskin. Disse er utviklet i Israel.

De er en supermakt innen utdanning og forskning, noe som kommer verden til gode innen medisin og helse.

Israel er virkelig en knallsuksess, og denne blir ikke mindre når man tar innover seg det faktum at de lever under konstante trusler om terror og krig fra fiender som vil utslette dem og kaste dem på havet. Samtidig pågår det en rasistisk global kampanje mot dette landet med fordømmelser og initiativ til boikott og sanksjoner som ikke har sin like i våre dager.

Det finnes sannelig mange grunner for et oppgående og opplyst menneske til å støtte Israel!

Likevel er vår støtte til både det jødiske folk og nasjonen Israel av en årsak som går langt utenpå de nevnte faktorene!

Alle mennesker ville vært fordømt til evig dom og død uten dem. Hele verdens forløsning, redning og frelse kommer ut ifra dette folket. Jesus sier i Johannes 4.22 «Frelsen kommer fra jødene». Gud brakte dem inn i verden for å være en kanal for Hans himmelske plan, og alle de store hendelsene i denne.

Guds pakt med Abraham og dette folket er verken opphevet eller endret, den står uforandret ved lag. Hos Ham finnes ingen skiftende skygger.

Gjeninnsamlingen av det jødiske folk til Israel i våre dager er utrykk for denne pakten og en fullbyrdelse av Bibelens profetiske Ord. Like fullt er den moderne gjenopprettelsen av Israel mer enn bare oppfyllelser av løfter, det er mer enn bare gledelig at de har fått sitt land tilbake. Det vitner om en viktig kommende hendelse, nemlig at Løven av Judas stamme, kongenes Konge, - jøden Jesus snart kommer tilbake og setter sine føtter på oljeberget i Jerusalem.

Derfor omfavner vi dette folket. Derfor står vi sammen med dem.

De har gjennom århundrene betalt en ufattelig pris for å bringe frelse og forløsning til menneskeheten, og vi står alle sammen i gjeld til dem.

Takk til deg som står sammen med oss i oppdraget: «Trøst, ja trøst Mitt folk»

Av Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

Sommerstevnet 2018

Program

Påmelding løvhyttefesten 2018 korttur

Påmelding løvhyttefesten 2018 - korttur