"Son of Hamas" sjokkerer FNs menneskerettighetsråd

Midt mellom alle de fiendtlige angrepene på Israel i FNs menneskerettighetsråd, satt han der; Mosab Hassan Yousef, et tidligere medlem av Hamas. Det forsamlingen fikk høre av "Son of Hamas" den 25.september 2017, fikk øyne til å sperre seg opp og hoder til å snu seg.

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.28.2017

NB! Se video av den spesiell talen øverst i saken.

Takk, Herr President.

Jeg tar ordet på vegne av UN Watch.

Mitt navn er Mosab Hassan Yousef. Jeg vokste opp i Ramallah som medlem av Hamas.

Mine ord er til den palestinske myndigheten, som hevder å være den eneste legitime representanten for det palestinske folket.

Jeg spør: Hvor kommer legitimiteten deres fra?

Dere er ikke valgt av det palestinske folk, og de utnevnte ikke dere til å representere dem.

Dere er selvutnevnt.

Dere handler ikke ansvarlig ovenfor deres eget folk. Beviset er deres totale brudd på menneskerettighetene.

Faktisk er palestinerne og deres utvikling den minste av deres bekymringer.

Dere kidnapper palestinske studenter fra universitetsområdet og torturerer dem i deres fengsler. Dere torturerer politiske rivaler. Det palestinske folkets lidelse er resultatet av deres egoistiske politiske interesser. Dere er den største fienden av det palestinske folket.

Hvis Israel ikke eksisterte, ville dere ikke ha noen å klandre. Ta ansvar for utfallet av deres egne handlinger.

Dere holder flammene ved like i konflikten, for å opprettholde deres egen brutale makt.

Til slutt; dere bruker denne plattformen til å villede det internasjonale samfunnet og til å villede det palestinske samfunnet til å tro at Israel er ansvarlig for problemene dere skaper.

Takk.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding