Påsketuren 2017: Judea og Samaria - I hjertet av jødenes historie

Og Abram drog gjennem landet til Sikem-bygden, til Mores terebintelund; og kana'anittene bodde dengang der i landet.  Da åpenbarte Herren sig for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret sig for ham.

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 04.15.2017

Tar du med deg en bibel, og går opp på høyden over den jødiske landsbyen, Elon Moreh, i Samaria, vil du ganske snart finne ut hvorfor denne jødiske bosetningen ble bygget akkurat her. Området er en bibelsk gullgruve, og i hjertet av jødisk historie. Tretti minutters kjøring herfra ligger Silo, stedet hvor tabernaklet var plassert i 369 år.

Corine fra Elon Moreh
Erlend Sundar, Corine fra Elon Moreh forteller engasjert om sine forfedre

Din ætt vil jeg gi dette landet

Det er en styrke og robusthet som stråler fra den jødiske kvinnen som står foran oss. Som tjuefemåring tok Corine valget om å flytte fra Nederland, innom Frankrike, og så til Israel. Hun er en tydelig idealist, drevet av båndet til sine forfedre og sine røtter. Derfor kunne ingen steder enn stedet der hun nå bor, Elon Moreh, vært bedre egnet.

Og Abram drog gjennem landet til Sikem-bygden, til Mores terebintelund; og kana'anittene bodde dengang der i landet.  Da åpenbarte Herren sig for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret sig for ham.

Elon Moreh
Erlend Sundar, Elon Moreh til venstre i bildet. Til høyre ser vi Sikem (Nablus)

Fra høyden over landsbyen, et minnested for Guds åpenbarelse til Abraham, fortsetter Corin å fortelle om hvordan Abraham og Jakob vandret i områdene her, og hun peker i retning av stedet hvor Josef ble begravet.

Og der borte ved fjellene hadde Jakob sin kamp med Gud, sier Corine.

Stedet har en unik utsikt, og levendegjør bibelske historier.

Mange av stedene hun peker på er i dag enten underlagt de palestinske myndighetene, eller de ligger i omdiskuterte områder. Men like fullt er stedene bibelsk gullgruver og jødisk hjerteland.

Eva Olsvold Sundar forkynner
ICEJs forkynner Eva Olsvold Sundar forkynner for gruppen

Med panoramautsikt over dalen der Israelsfolket gikk når de skulle inn i «landet, forkynte ICEJs forkynner og turleder på påsketuren, Eva Olsvold Sundar, ordet for gruppen. Vi fikk høre om kvinnen ved Sykars brønn. En historie som er fra dette området.

Silo – der tabernaklet sto

Og hele Israels barns menighet samlet seg i Silo og reiste der sammenkomstens telt; og landet lå undertvunget foran dem. (Josv.18.1)

Tabernaklet i  Silo
Eva Olsvold Sundar, Gruppen ser ned til stedet der Herrens tabernakel sto i 369 år.

Ikke mer enn tretti minutters kjøretur fra Elon Moreh, ligger Silo, stedet der tabernaklet sto seg i 369 år. Silo er omtalt en rekke ganger i bibelen.

For en troende, og for en nysgjerrig ikke-troende, er det spesielt å vite at dette var stedet hvor Gud blant annet åpenbarte seg for profeten Samuel.

Og Herren blev ved å la sig se i Silo; for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. (1.Sam.3.21)

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer