Hvordan du definerer antisemittisme, kommer an på hvilken politisk blokk du tilhører

Hvordan stiller syv norske politiske partier seg til en antisemittisme-definisjon, som blant annet knytter antisemittisme opp mot hvordan staten Israel blir behandlet? Vi har spurt.

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.11.2018

I kjølevannet av at det britiske arbeiderpartiet har anerkjent IHRAs antisemittisme-definisjon. Har vi spurt syv norske politiske partier om hvordan de stiller seg til definisjonen.

I det britiske arbeiderpartiet var det spesielt eksemplene på hva som er antisemittisme som ble hardt debattert. 

For i dokumentet fra IHRA står det blant at det er antisemittisme å sammenlikne Israel med nazistene, det er antisemittisme å kalle opprettelsen av staten Israel for rasistisk og det er antisemittisk å behandle Israel annerledes enn andre demokratiske nasjoner.

Svarene ser ut til å være blokkavhengig

Hvordan partiene stiller seg til definisjonen, ser ut til å være blokkavhengig. Mens regjeringspartiene pluss KRF i hovedsak ser ut til å stille seg bak definisjonen, er svaret fra opposisjonen mer ulent. SV svarer ikke på spørsmålene. Alle de spurte partiene har hatt over en uke på å svare, og vi har vært i kontakt med alle partiene.

AP

Ingrid Langerud
AP, Ingrid Langerud, AP

"IHRA ble etablert av den svenske sosialdemokraten Göran Persson i 1998. Arbeiderpartiet tar avstand fra all antisemittisme, men vi har foreløpig ikke sett behovet for at vi som parti skal fatte et utfyllende definisjonsvedtak.", skriver Ingrid Langerud, kommunikasjonssjef i AP, i en e-post til ICEJ.

"Vi har foreløpig ikke sett behovet for at vi som parti skal fatte et utfyllende definisjonsvedtak." (AP)

FRP

"Det er urovekkende å se at det britiske Arbeiderpartiet har et internt problem med

Tybring-Gjedde
FRP, Christian Tybring-Gjedde, FRP

antisemittisme, og at leder Jeremy Corbyn har kalt medlemmer av islamistiske grupper som Hamas og Hizbollah for «venner». Det er bra at Labour tar diskusjonen, men det må være mer enn en debatt rundt en definisjon av antisemittisme. Det må følges opp av handling. 

"Det er bra at Labour tar diskusjonen, men det må være mer enn en debatt rundt en definisjon av antisemittisme. Det må følges opp av handling." (FRP)

FrP ser med bekymring på den økende antisemittismen i Europa. Det er alvorlig at Europas jøder igjen føler utrygghet og opplever å bli hetset og angrepet fysisk. Antisemittisme er særlig vanlig i en del innvandrergrupper, og toleransen for jøder i islam er liten. Dette er uakseptabelt. Vår regjering har laget en handlingsplan mot antisemittisme, der det blant annet fokuseres på mer undervisning om dette i skolene. Det er mange barn med innvandrerbakgrunn som vokser opp i hjem og ferdes i miljø der antisemittiske holdninger er vanlige. Dette kan ikke feies under teppet, men adresseres gjennom bevisstgjøring og kunnskap.", skriver Christian Tybring-Gjedde, stortingspolitiker for FrP, i en e-post til ICEJ.

H

Cecilie Roang
H, Cecilie Roang, H

"Høyre kan slutte seg til en slik definisjon av antisemittisme, og støtter tiltak for å bekjempe hat mot jøder, slik som arbeid for å fremme bevisstheten om Holocaust gjennom IHRA, hvor Norge er medlem, og hvor Norge hadde formannskapet i 2009.", skriver Cecilie Roang, Informasjonssjef i Høyre i en e-post til ICEJ.

"Høyre kan slutte seg til en slik definisjon av antisemittisme" (H)

KRF

"Så det er helt klart både for meg og mitt parti at vi gir vår fulle tilslutning til den.

Norge og 24 EU land er medlemmer av denne organisasjonen, og jeg reagerer sterkt på at dette er et tema som fører til stor debatt i britisk Arbeiderparti, Labour.

"Vi gir vår fulle tilslutning til den." (KRF)

Grøvan
KRF, Hans Fredrik Grøvan, KRF

Dette forteller om uklare holdninger til ett av historiens største folkemord, nemlig den industrielle nedslaktingen av jødene under 2.verdenskrig. Behovet for en slik debatt etterlater et klart inntrykk av at det er gitt rom og tillatelse i Labour til grumsete holdninger overfor jødene i dag. Det skaper dessverre et inntrykk av at respekten for menneskeverdet ikke er et prinsipp som holdes høyt i den britiske arbeiderbevegelsen. Det er en stygg skamplett som hviler over partiet så lenge det ikke klarer å slutte seg til definisjonen og markere klare holdninger mot antisemittisme.", skriver Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker for KRF, i en e-post til ICEJ.

SP

Aisha
SP, Aisha Naz Bhatti, SP

"Senterpartiet har ikke tatt stilling til den konkrete definisjonen du viser til. 

På generelt grunnlag tar Senterpartiet sterkt avstand fra all form for rasisme, diskriminering og hat.  Det inkluderer selvsagt antisemittisme.", skriver Aisha Naz Bhatti, Politisk rådgiver, familie- og kulturkomiteen i Senterpartiets stortingsgruppe, i en e-post til ICEJ.

"Senterpartiet har ikke tatt stilling til den konkrete definisjonen." (SP)

SV 

Har ikke svart på spørsmålene.

V

Karl Arthur Giverholt
V, Karl Arthur Giverholt, V

"Som det fremgår i din sak har Norge sluttet seg til IHRAs definisjon av antisemittisme, og

det stiller Venstre seg bak.", skriver 

Karl Arthur Giverholt, pressesjef i Venstres stortingsgruppe, i en e-post til ICEJ.

"...det stiller Venstre seg bak." (V)

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding