Flere tusen funn av bibelsk betydning

En halv million gjenstander funnet i jordmasser tatt fra Tempelplassen i Jerusalem. Flere tusen av disse har tilknytning til bibelen. Vi har snakket med professor i arkeologi, Gabriel Barkay. Han ledet prosjektet som gravde ut alle gjenstandene.

Av Eva Olsvold Sundar, ICEJ Press, 06.10.2017

På slutten av 1990 tallet begynte Waqf (islamsk sivil adm. på Tempelhøyden) å bygge en underjordisk  moske på Tempelplassen. I den forbindelse ble 400 lastebiler med jordmasser dumpet i Kedrondalen uten tillatelse.

I følge professor i arkeologi, Gabriel Barkay, ved Bar Ilan Universitett i Tel Aviv, så var det hans studenter som først begynte å grave i jordmassene som hadde blitt kjørt bort i all hemmelighet.

Barkay
Erlend Sundar, Professor Gabriel Barkay

Arresterte arkeologistudenter

- De fulgte etter lastenbilene og så hvor massene ble kastet og kom senere tilbake for å lete etter arkeologisk materiale på stedet, forteller Barkay og legger samtidig til at studentene senere ble arrestert av politiet mens de sto og gravde! Årsaken var i følge Barkay at studentene hadde foretatt arkeologiske utgravninger uten tillatelse.

- Politiet tok fra dem alt de hadde samlet, men de var ikke klar over at studentene hadde gjemt unna flere poser i bilen, sier Barkay, som synes arrestasjonen av studentene var vanvittig med tanke på at ingen arresterte de som i utgangspunktet hadde dumpet det verdifulle arkeologiske materialet på søppelfyllingen.

Første arkeologiske prosjekt tilknyttet Tempelhøyden

Dette er bakgrunnshistorien til det som senere skulle utvikle seg til ”Temple Mount Sifting Project” med oppstart i 2004. Prosjektet har nå holdt på i 13 år og det har blitt gjort mer enn en halv million funn i disse samme jordmassene som ble kjørt bort for å forsvinne fra offentlighetens lys.

Men historien skulle altså ta en helt annen vending. I stedet ble det dumpede materialet til det første arkeologiske prosjekt noensinne i tilknytning til Tempelhøyden.

170 000 volontører har vært innom

Professor Barkay forteller at Sifting Project i løpet av disse 13 årene har vannsiktet 70 prosent av de 400 lastebillassene og at 170 000 mennesker har vært innom som volontører for å hjelpe til med å sile i grusmassene.

Pilspiss
Erlend Sundar, Pilspiss funnet i løsmasser fra Tempelberget gjennom Sifting Prosjektet

- Faktisk ble et av de mest interessante funnene gjort av en 10 år gammel russisk dagsvolontør som var der med familien sin.

- Han fant et  sjeldent segl fra Kong Davids tid som var mulig å tidfeste ganske nøyaktig, forklarer Barkay og nevner samtidig en rekke andre svært interessante funn fra Tempelhøyden. Funnene er fra år 1000 f.kr til Jesus tid omtrent 1000 år senere og alt samme er i fra de mange tonn med bortkjørte grusmasser.

Kong Manasse

Noen av de øvrige funnene som bekrefter de Bibelske skrifter er et stempel på hebraisk. På stemplet er prestefamilien ”Immers” navn ingravert. Dette navnet er blant annet kjent fra profeten Jeremia kapittel 20. Barkay viser også fram et annet stempel med ingraveringen; ”Kongens 38. regjeringsår”.

Immer
Erlend Sundar, Stempel fra Sifting prosjektet med påskriften "Immer".

Videre forklarer han at arkeologene med dagens tekonologi kan tidfeste gjenstander ganske nøyaktig. Men når de også som i dette tilfellet, får en slags datering med den hebraiske innskriften, ”kongens 38 regjeringsår” -  så er det glimrende for å konkludere at den regjerende konge med stor sansynlighet var Kong Manasse (begynnelsen av 600-tallet før Kristus).

Bibelske tekster bekreftes

I den perioden hvor denne gjenstanden er tidsdatert, er det ingen andre konger som har regjert så lenge. Foruten datidens datostempling sto det inngravert ”Fra Gibeon til kongen”. I Bibelen finnes det mange referanser til området Gibeon. Det lå nord for Jerusalem i Samaria og i følge 1. Krønikerbok kapitel 21 sto Tabernakelet plassert der i flere år. 

Pilspiss
Erlend Sundar, Gammel pilspiss funnet gjennom Sifting prosjektet

- Alt i alt er det snakk om flere tusen gjenstander som bekrefter de Bibelske tekstene på en måte som mangler sidestykke i arkeologisk historie, ikke minst fordi de er utgravd på Tempelberget, avslutter Gabriel Barkay.

 

Av Eva Olsvold Sundar

Eva Olsvold Sundar har siden 1999 reist på invitasjon som forkynner. De første åtte årene samtidig som hun var informasjonsansvarlig for De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon. Hun har også arbeidet som journalist. Eva snakker flere språk. Blant annet russisk. Siden 2014 har hun arbeidet som ICEJs forkynner i Norge. Hun har en spesiell innsikt i det profetiske ord.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer