Dybdeartikkel: Hizbollah

Både USA og Storbritannia har listet Hizbollah som en terrororganisasjon. Det er enighet om at Hezbollah står bak terrorhandlinger og planlagte terrorhandlinger i Europa de siste årene. Men der slutter enigheten.

Av ICEJ Press, 07.04.2019

For ikke mange ukene siden oppdaget britisk politi og etterretning tre tonn med kjemikalier til å fremstille bomber. Funnet ble gjort nord i London. Mannen bak lageret koples direkte til Hezbollah. Dette er siste hendelse av mange, hvor Hezbollah koples til terror i Europa. (se lenger ned i saken)

Norges syn på Hezbollah

- Vi gjennomfører sanksjoner mot personer og organisasjoner som er oppført på FNs lister i tråd med våre forpliktelser

Statssekretær, Audun Halvorsen
Sturlason/UD, Statssekretær Audu Halvorsen

- Norge har et strengt lovverk mot terrorisme. Norge følger FNs terrorlister som er vedtatt av FNs Sikkerhetsråd, og vil fortsette med dette. Vi gjennomfører sanksjoner mot personer og organisasjoner som er oppført på FNs lister i tråd med våre forpliktelser. Norge har ikke en egen nasjonal listeføring over terroristorganisasjoner og har ikke tilsluttet oss andre land eller organisasjoners lister over terroristorganisasjoner utover nevnte FNvedtak, sier statssekretær, Audun Halvorsen, til IKAJ.

USA syn på Hizbollah

Amerikanske myndigheter poengterer at listen «spiller en kritisk rolle i vår kamp mot terrorisme

Hizbollah har stått på USAs terrorliste siden 8. oktober 1997. Det er spesielt to kriterier som må være til stede for å havne på denne listen. Det første er at det må være en utenlandsk organisasjon. Det andre er at organisasjonen er involvert i terroraktivitet eller har kapasitet og intensjoner om å delta i terrorvirksomhet eller terrorisme. (§1189 US law)

Amerikanske myndigheter poengterer at listen «spiller en kritisk rolle i vår kamp mot terrorisme og er et effektivt middel for å begrense støtten til terroristaktiviteter og til å presse grupper til å komme seg ut av terrorvirksomheten.»

Storbritannias syn på Hezbollah

Britiske myndigheter listet den militære fløyen av Hezbollah som en terrororganisasjon i 2008. Først i 2019 betegner britene hele organisasjonen som en terrororganisasjon. Dette innebærer blant annet at det nå er forbudt å støtte organisasjonen. En overskridelse av forbudet har en strafferamme på 10 år.

Det er klart at skillet mellom Hezbollahs militære- og politiske fløy ikke eksisterer

Jeremy Hunt
Instagram, Jeremy Hunt, britisk utenriksminister.

Storbritannias innenriksminister, Sajid Javid, uttalte rett etter avgjørelsen at forbudet mot organisasjonen i sin helhet kommer som en følge av at de «fortsetter sine forsøk på å destabilisere den skjøre situasjonen i Midtøsten.»

Landets utenriksminister, Jeremy Hunt, sa at «Det er klart at skillet mellom Hezbollahs militære- og politiske fløy ikke eksisterer, og ved å forby Hezbollah i alle dens former, sender regjeringen et klart signal om at deres destabiliserende aktiviteter i regionen er totalt uakseptale.»

Hizbollahs terroraktivitet og Europa

 • Juni 2012 – amerikanske myndigheter avslører et Colombiabasert Hizbollah-medlem i å ha drevet kommunikasjon med Hizbollah-medlemmer over hele verden – også i Tyskland.
 • Juli 2012 – terrorangrep mot israelske turister i Burgas, Bulgaria. En bulgarsk bussjåfør og fem israelere blir drept i angrepet. I tillegg blir trettito israelere skadet. To personer utførte angrepet. Ifølge daværende innenriksminister i Bulgaria, var begge knyttet direkte til Hizbollah med bosted 
 • 7. juli 2012 – kypriotisk politi arresterer en svensk-libanesisk mann på sitt hotellrom. Mannen innrømmer å ha drevet etterretningsvirksomhet for Hezbollah mot jøder og israelske interesser. I avhør spekulerer han i at informasjonen han samlet inn muligens skulle brukes for å styrte et fly.
 • September 2012 – en arabisk israeler arresteres nord i Israel for å ha spionert på israelske offentlige personer og forsvarsinstitusjoner. Mannen var rekruttert til Hizbollah i Danmark av en Hizbollah-agent.
 • 2012 – greske myndigheter stopper Hizbollah-aktivitet i Hellas.
 • April 2014 – Thailandske myndigheter arresterer to aktive Hizbollah medlemmer for å planlegge bombeangrep mot israelske turister. Den ene av de arresterte er fransk statsborger.  
 • 2014 – en Hizbollah-operativ arresteres på flyplassen i Brussel. Etter arrestasjonen avdekker etterretningskilder at Hizbollah hadde planer om å sette vedkommende fri – blant annet ved å kidnappe belgiske dommere og diplomater. Hizbollah-medlemmet ble derfor overført til USA.
 • Mai 2015 – en libanesisk kanadier arresteres på Kypros.  Mannen lagret 8.2 tonn med ammonium nitrat. Stoffet brukes til å lage bomber av, og er det samme stoffet som Behring Breivik brukte. Stoffet var lagret i fryseelementer. Han sier seg skyldig på åtte punkter, blant annet å være en del av Hizbollah, og å konspirer for å begå en forbrytelse. Kypriotiske myndigheter utlyste arrestordre på ytterligere tre personer knyttet til saken.
 • 2015 – Israelsk etterretning, Mossad, tipser britiske etterretning om terrorcelle knyttet til Hizbollah nord i London. Britisk etterretning og politi finner tre tonn ammonium nitrat på et lager knyttet til Hizbollah. Informasjonen ble først offentlig i juni i år. 

Store terrorangrep utført av Hezbollah

 • 1992 - Angrep mot den israelske ambassaden i Buenos Aires, Argentina. 29 mennesker blir drept av den kraftige bomben. Blant dem var ambassadeansatte og sivile argentinere som skolebarn på skolebuss og eldre på et sykehjem i nærheten. I tillegg ble over 250 mennesker skadet. Hezbollah tok på seg ansvaret for terrorangrepet, men ingen er noen gang blitt dømt.
 • 1994 – Angrep mot det jødiske senteret i Buenos Aires, Argentina. 87 mennesker blir drept i bombeangrepet. I tillegg blir over 100 skadet. Ingen er dømt for angrepet. Men mye peker i retning av at Hezbollah kan ha utført det, og at Iran sto bak.

Etterforskningen etter terrorangrepet i 1994, har vært preget av inkompetanse, og skandaler. En dommer som undersøkte saken, mente i et 300 siders dokument at landets leder tåkela etterforskningen. Da rapporten til dommeren skulle publiseres, ble dommeren funnet død.

I tillegg er det godt dokumentert at Hezbollah driver narkotikahandel og hvitvasking av penger.

Hva mener norske ekspert?

Brynjar Lia, professor ved UIO

- Vær varsom med å bruke begrepet terrororganisasjon om Hezbollah

Brynjar Lia, professor
UIO, Brynjar Lia, professor ved UIO

Brynjar Lia, professor i Midtøstenstudier ved UIO (Universitetet i Oslo) mener man burde være varsom med å bruke begrepet terrororganisasjon om Hezbollah, «...fordi risikerer man å sidestille bevegelsen med typiske terrorgrupper som al-Qaida og IS, grupper som prioriterer internasjonale terroraksjoner meget høyt. Hizbullahs internasjonale aksjoner, (med forbehold om at det er mye usikkerhet knyttet til disse aksjonene) utgjør derimot en meget liten del av organisasjonens aktiviteter. De nylige avsløringene fra Storbritannia indikerer at internasjonal terrorisme er et virkemiddel som Hizbullah ikke vil ta full avstand fra. Gruppen har antakeligvis gjort konkrete planer for å kunne gjennomføre aksjoner, men ingenting tyder på at det vil være noe annet enn en høyst marginal del av bevegelsens aktiviteter.»

«Det finnes rett nok noen eksempler (f eks Bulgaria 2012) som kan tyde på at organisasjonen har vært involvert i angrep mot israelske mål også i utlandet. (Se for øvrig Lewitts bok om disse.)»

Jo Jakobsen, professor ved NTNU

Svaret på om Hezbollah er en terrororganisasjon både er nei og tja

Professor ved NTNU, Jo Joakobsen, mener svaret på om Hezbollah er en terrororganisasjon både er nei og tja.

«En blanding mellom nei og tja, er både det mest presise og det avspeiler den generelle oppfatningen av Hizbollah i verden som helhet. Hizbollah er først og

Men de har gjennomført det vi gjerne kan kalle klassiske terrorangrep

Jo Jakobsen
NTNU, Jo Jakobsen, Professor ved NTNU

fremst en politisk(-militær) organisasjon – et politisk parti eller en «stat i staten» -  basert i Libanon. Slik sett kan de anses som en statlig eller kvasi-statlig aktør, og faller derfor i utgangspunktet utenfor vanlige definisjoner av terroristorganisasjoner.»

Han sier likevel at organisasjonen har gjennomført klassiske terrorangrep.

«Men når det gjelder Hizbollah, er dette først og fremst en politisk bevegelse, men med en militær fløy, og ikke en terrororganisasjon. Men de har gjennomført det vi gjerne kan kalle klassiske terrorangrep.»

Ledende ekspert på Hezbollah, Matthew Levitt, ved Washington Institute: 

EU betegner ikke Hezbollah, i sin helhet, som en terrororganisasjon - kun den militære delen. En av de med mest innsikt i Hezbollah, Matthew Lewitt, mener dette er årsaken til at Hezbollah fortsetter å operere i Europa.

«Hvorfor fortsetter Hezbollah å operere i Europa? Fordi de kan. Halveise tiltak, slik som den delvise betegnelsen (red: av Hezbollah som terrororganisasjon) signaliserer til Hezbollah at Europa er halvhjertet i sitt arbeid med å motvirke gruppens aktiviteter.», skrev Lewitt i The Telegraph 9. juni 2019.

Matthew Lewitt
Matthew Lewitt, ekspert på Hezbollah

Han mener også at Europa gjør klokt i å følge etter Storbritannia ved å betegne hele organisasjonen som en terrororganisasjon.

«Den britiske beslutningen om å utvide sin betegnelse av Hezbollah (red: som terrororg.), som inkluderer hele organisasjonen, slik som de gjorde tidligere i år, er et skritt i riktig retning. EU vil gjøre klokt i å følge etter.», fortsetter Lewitt i The Telegraph.

Han mener også at det ikke finnes noe skille mellom Hezbollahs militære og politiske fløy.

"Dette understreker realiteten – det er intet skille mellom Hezbollahs militære/terrorister og den politiske/sosiale fløyen"

"Hezbollahs operasjoner er viktige for gruppen, et bevis er utnevnelsen av Husayn al-Khalil, som har hatt delt ansvar for Hezbollahs spesialoperasjoner i Europa – som politisk rådgiver for Hezbollahs generalsekretær, Hassan Nasrallah. Al-Khalil ble betegnet som terrorist av USA og GCC statene (Gulfstatene) i mai 2018. Dette understreker realiteten – det er intet skille mellom Hezbollahs militære/terrorister og den politiske/sosiale fløyen.", skrev Matthew Lewitt 2. september 2018.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding