Russlands hånd over Israels fiender er et farlig storpolitisk spill

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 04.13.2018
Trump Lavrov
Russlands ambassade i USA

Russland rokker ved israelernes sikkerhet og den regionale maktbalansen i Midtøsten når de holder sin hånd over Iran, Syria, Hezbollah og andre shiamuslimske grupperinger i Syria.

I lengre tid har Russland, Jordan og USA arbeidet for å få til en våpenhvile-avtale i Syria.

Men det som er lekket til offentligheten fra avtalen, sier mye om det farlige spillet Russland driver i Syria.

USA ønsker en avtale som sikter på at alle iranske og pro-iranske grupper skal ut av Syria. Russland vil verne om de samme gruppene. Irans tilstedeværelse er legitim, sa Russlands utenriksminister, Lavrov i november, og la til at han ikke så for seg noen tilbaketrekning av pro-iranske grupper.

Dette innebærer iranske styrker, Hezbollah og andre shiamuslimske grupperinger.

Holdningen er svært farlig, og rokker ved israelernes grunnleggende sikkerhet. Shiamuslimsk fremmarsj i området har også ført til at Israel ser fått uventede støttespillere i sunnimuslimske stater. Den som viser dette sterkest er Saudi Arabia, som er i konflikt med Iran både i Jemen, Syria og i Libanon.

Mange ganger har den shiamuslimske religiøse lederen for Iran, landets reelle øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, uttalt at de vil utslette staten Israel. 

Det samme har Hezbollahs leder, Hassan Nasrallah, uttalt. 

Iran bygger militærbaser flere steder i Syria, og Hezbollah har trolig flere raketter enn noen gang. Begge har også gjentatte ganger utført terroraksjoner mot jøder rundt om i verden.

Mer og mer tyder på at den syriske sivilbefolkningen i Douma ble utsatt for kjemisk krigføring sist lørdag. Frankrike sier de har bevis for at det var de syriske myndighetene som sto bak.

Russland på sin side stoppet en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som ønsker en etterforskning av saken.

Som en følge av angrepet, uttalte USA raskt at de ville angripe mål i Syria. Kjemisk krigføring kan ikke tolereres.

Halvannet døgn etter det kjemiske angrepet blir en luftforsvarsbase i Homs i Syria angrepet. Mye tyder på at det er Israel som står bak. 

Israel har som uttalt politikk at de ikke godtar iransk militært rotfeste i Syria, og har innrømmet mange angrep for å stoppe utbygging av iranske militære baser, og smugling av våpen til Hezbollah.

Når USA nå truer med å angripe mål i Syria, og Storbritannia og Frankrike ser ut til å bidra, er det trolig ikke bare nulltoleranse for kjemiske våpen som driver dem. Sannsynligvis er det også et forsøk på å flytte Russlands beskyttende hånd bort fra syriske myndigheter, Iran og Hezbollah.

Håpet er i så fall at de lykkes med oppgaven. Skal en fredelig fremtid i regionen sikres, kan ikke Iran og Hezbollah vinne mark.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer