Oslo Symposium 2011

Av ICEJ Press, 10.05.2010

ICEJ og Oslosymposium 2011 24 og 25 mars går Oslo Symposium 2011 av stabelen i Oslo Kongressenter. Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling er arrangør og vertskap for den delen av Symposiet som tar for seg Israel i konferansen. Til denne delen kommer professor i jus ved Harvard University Alan Dershowitz, han er en internasjonal kapasitet når det gjelder Israel. Han var involvert i utarbeidelsen av FN resolusjon 242. Nobelpris vinner Elie Wiesel har uttalt følgende "Dersom det hadde vært noen få mennesker som Alan Dershowitz i 1930 og 1940 årene, ville de europeiske jødenes historie kanskje sett annerledes ut." Dershowitz satte igang en underskrifts kampanje hvor man tok til orde for boikott av universiteter som boikotter Israel, kampanjen fikk en voldsom tilslutning verden over med flere enn 11 000 professorer og akademikere som signert oppropet. Vi arbeider med å arrangere møter med ham på flere av våre universiteter.Malcolm Hedding, Administrerende Direktør i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem kommer også til Symposiet. Det samme gjør Hillel Neuer, Direktør for organisasjonen UN-Watch og dr. Susanna Kokkonnen, Direktør ved Yad Vashem`s Christian Desk.I tillegg har vi invitert tidligere øvertkommanderende for de britiske styrker i Afganistan, oberst Richard Kemp, samt Shai Agassi leder av Better Place som er en spydspiss innen grønn transport teknologi. Invitert er også Saul Singer han er forfatter av boken START-UP NATION, The Story of Israel's Economic Miracle. Det er en stor glede for ICEJ å kunne ønske disse kapasitetene velkommen til Oslo. For påmelding og mer informasjon, følg denne linken: www.oslosymposium.no

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

Sommerstevnet 2019

Program og informasjon