Oslo kommune svelger kameler og avsiler mygg

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 12.12.2019

Oslos byråd vil boikotte israelske varer, men varer fra land som står for store menneskerettighetsbrudd snakker de ikke om.

En ting er at interessegrupper som den perifere BDS-bevegelsen; som for øvrig er fordømt av det tyske parlamentet, ønsker å boikotte israelske varer og tjenester, en annen sak er det når lokale norske myndigheter arbeider for å gjøre det samme.

Mange av verdens stater har brutt menneskerettighetene. Mange av disse landene er de samme landene som verken har demokrati, pressefrihet eller religionsfrihet.

Blant disse er Iran, Syria, Pakistan, Venezuela, Kina, Tyrkia, Algerie, Cuba, Hviterussland, Saudi Arabia, Djibouti, Egypt, Gambia, Indonesia, Irak, Kuwait, Maldivene, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Oman, De Arabiske Emiratene, Venezuela, Russland, palestinske myndigheter og Yemen – bare for å nevne noen.

Flere av de overnevnte landene står også bak en rekke resolusjoner mot Israel i FNs menneskerettighetsråd. Israel får over 50 prosent av alle resolusjoner i dette rådet.

Resten av verden får resten.

Samtidig scorer Israel svært mye høyere på målinger av til eksempel demokrati, pressefrihet og religionsfrihet enn landene over. Det hele er et voldsomt paradoks. Såpass voldsomt at flere av generalsekretærene i FN har uttalt at Israel blir urettferdig behandlet av deres egen organisasjon.

Hva de fleste nok ikke er klar over er at FN er en politisk kampplass, hvor demokratiet Israel hamres løs på av stater som ikke har evnen til å se sitt eget speilbilde. Og nå er Oslos byråd blitt en del av denne klikken. De merker ikke de store kamelene de svelger ved å ønske en boikott av Israel.

Nei da, sier de, det må da gå an å kritisere Israel uten å bli kalt antisemitt.

Det går fint an.

Det som ikke går fint, er å boikotte israelske varer, når det flyter et hav av menneskerettighetssøppel rundt i mange av verdens nasjoner.

Når ikke denne åpenbare urettferdigheten fører Oslo byråd bort fra tanken om å boikotte varer fra verdens eneste jødiske nasjon, skulle enn tro at historien kanskje kunne klare det.

Men, nei.

Heller ikke det historisk ubehagelige faktum at et av virkemidlene de tyske nazistene brukte mot jødene før holocaust var boikott, ser ut til å gjøre særlig inntrykk.

Sett i lys av dette, er det ikke særlig underlig at Oslos byråd, bestående av partiene MDG, SV og AP, må håndtere anklager om antisemittisme.

Lørdag 14. desember 2019 holdes det en markering mot Oslo byrådets boikottplaner og mot antisemittisme. Dit burde alle gå.

Oslo byråd må få merke at tankene de sysler med ikke er særlig miljøvennlige.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding