Norske redaktører må komme skikkelig på banen i diskusjonen om egen profesjon og Israel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.31.2019
Saltvik media

Redaktører lever av kilder og åpenhet, og er helt avhengig av at kilder stiller opp til intervjuer. Da er det forstemmende å se hvor vanskelig det er å få enkelte av dem i tale. Og når de taler er det forunderlig å se hvor lite de sier.

Man skulle tro redaktører var de første til å anerkjenne viktigheten av åpenhet fra sterke samfunnsaktører. Så enten forstår de ikke sin egen viktige samfunnsrolle, de er redde for sin egen profesjon eller de bryr seg katten om å svare offentlig.

Når flere medier, som Dagsavisen, Dagbladet og ikke minst medier24 i løpet av flere uker ikke klarer å svare på gjentatt henvendelser fra oss, er det forstemmende. Også flere av de andre nyhetsmediene brukte svært lang tid på å svare oss.

ICEJ har akkurat gjort en stor undersøkelse knyttet til norske mediers behandling av Israel i FN. I sammenheng med denne undersøkelser, er det viktig at mediene som er berørt av undersøkelsen får uttale seg. Og det er også spesielt viktig at de forklarer de det norske publikum de kritikkverdige forholdene som er kommet frem i undersøkelsen.

Det virker som de kravene de setter til andre samfunnsaktører ikke gjelder dem selv.

Når flere medier, som Dagsavisen, Dagbladet og ikke minst medier24 i løpet av flere uker ikke klarer å svare på gjentatt henvendelser fra oss, er det forstemmende. Også flere av de andre nyhetsmediene brukte svært lang tid på å svare oss.

Det virker som de kravene de setter til andre samfunnsaktører ikke gjelder dem selv. Nylig skrev en rekke lokale ledere av redaktørforeningen en kronikk hvor de går til angrep på politiets manglende åpenhet og informasjon. Redaktørene kaller det et demokratisk problem.

Det er nettopp det det er. Og det er ikke mindre demokratisk når den fjerde statsmakt ikke gir publikum innsyn i sine egne prosesser, eller svarer på dokumentert kritikk av journalistikk som fagområde.

Publikum har behov for å forstå hvorfor medier gjør som de gjør.

I en tid hvor mange nye medier gjør sitt inntog i samfunnet, kan etablerte mediers uttalelser om journalistikk være med på å styrke tillitten blant publikum. Publikum har behov for å forstå hvorfor medier gjør som de gjør.

En rekke medier svarte på vår henvendelse. Selv om det også var noen gode refleksjoner og også innrømmelser – slik som fra NRK og TV2 - var det flere som man må si havner i kategorien «Goddag mann, økseskaft».

Med noen unntak, tok undersøkelsen for seg alle norske digitale og trykte mediers dekning av «Israel, FN og resolusjoner» i en periode på åtte år. Vi fant over to hundre redaksjonelle artikler som fortalte om resolusjoner (enda flere om vi tar med NTB-artikler som ble publisert i flere aviser) mot Israel, men kun to som drøftet urettferdigheten Israel blir utsatt for i FN.

NRK med noe selvkritikk i sin dekning av Israel i FN

Av Israels ambassadør: En medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN

ICEJ med stor rapport: Kun to artikler forklarer Israels situasjon i FN i tiden 2011-2018

Norsk presses urett mot Israel tydelig i ICEJs store medieundersøkelse

Medieanalyse: Israel, FN og mediene 

Vi ønsket at redaktørene svarte på tre spørsmål om undersøkelsen:

Hva tenker du om tallmaterialet og resultatet? Hva tenker du om det rent journalistisk? Hva kan konsekvensene være av en slik dekning?

Vedkommende redaktør kunne for eksempel sagt at «om tallene i undersøkelsen stemmer», og så gitt sitt svar. Slikt gjøres hele tiden. 

En kjente seg ikke igjen i undersøkelsen. Det er for så vidt greit. Problemet er at vår undersøkelse viste en enorm skjevhet i dekningen på landsbasis og over tid. Dette kunne redaktøren ha sagt noe om. 

Skal norske nyhetsmedier oppnå større troverdighet, må de delta i debatten om sin egen profesjon.

En annen kunne ikke svare skikkelig fordi vedkommende ikke hadde sett enkeltartiklene som lå til grunn for medieanalysen (alle artiklene i undersøkelsen viser både hvor det er publisert og til hvilken dato). Vel, denne redaktøren kunne fint ha sagt noe på bakgrunn av de funnene vi hadde gjort. Vedkommede redaktør kunne for eksempel sagt at «om tallene i undersøkelsen stemmer», og så gitt sitt svar. Slikt gjøres hele tiden. 

Skal norske nyhetsmedier oppnå større troverdighet, må de delta i debatten om sin egen profesjon. Og de kan ikke være redde for å ytre seg negativt om egen stand, slik det kan se ut som i svarene deres til denne undersøkelsen.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

ICEJ: Undervisning, Aliyah, sosialt arbeid, Israel i krise, taler Israels sak.

Bli støttepartner du også!

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!