Norsk presses urett mot Israel tydelig i ICEJs store medieundersøkelse

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.16.2019
Norske medier i svart i sin beskrivelse av Israel i FN

Om en mann dreper en mann når han forsvarer sin familie mot to bevæpnede angripere, ville norsk presse aldri utelatt informasjonen om at han ble angrepet. I tilfelle Israel ser det ut til å herske en annen lov. Det viser ICEJs store undersøkelse.

Tenk deg situasjonen der en mann tar livet av en annen mann og skader to andre, og at dette er historien som publiseres i aviser over hele landet.

Men mannens familie og venner vet at historien ikke er slik.  Vesentlig informasjon mangler.

For hele historien er nemlig at mannen ble angrepet av tre menn - to av dem med våpen - da han var ute på tur med familien sin.  Tilfeldigvis var denne manne godt trent, og kunne forsvare seg. Han uskadeliggjorde derfor de tre angriperne. En av dem døde.

På grunn av alle artiklene i pressen om at mannen er en drapsmann, er han kommet i dårlig rykte rundt om i landet. Familien hadde begynt å få trusler.

Alle vil nok mene at informasjonen som pressen ikke publiserte er svært vesentlig, og pressen ville nok i de fleste tilfeller aldri finne på noe slikt. På et område ser saken dessverre ut til å være en annen.

Israel, en liberaldemokratisk stat med et oppegående rettsvesen, et godt parlamentarisk system og en fri presse ble i FNs generalforsamling i tiden 2012-2015 fordømt hele seks ganger mer enn hele verden til sammen.

Hele verden, om lag 200 land, fikk 14 prosent av alle fordømmende resolusjoner. Israel fikk 86 prosent.

Selv de tidligere generalsekretærene i FN, Kofi Annan og Ban Ki Moon, innrømmet dagen før de fratrådte sine stillinger at Israel ble urettferdig behandlet i FN.

Det må også nevnes at land som ligger langt, langt under Israel på menneskerettighetsorganisasjoners kåringer aldri får noen resolusjoner mot seg. Det må også nevnes at flere av disse landene er de mest aktive i å fremme og stemme frem fordømmende resolusjoner mot Israel. Det må også nevnes at svært mange av disse landene er arabiske og muslimske. De fremmer fordømmelser mot Israel, mens de selv gjør langt, langt verre ting uten å få så mye som en antydende resolusjon mot seg.

Dette er realiteten.

Nylig gjorde ICEJ en stor undersøkelse som tok for seg hvordan norsk presse – med unntak av den kristne pressen – har dekket overnevnte tema.

Se hele undersøkelsen.

Vi gikk igjennom over 700 artikler i mediadatabasen, Atekst, med søkeordene «Israel, FN og resolusjoner» i tiden 2011-2018.

Se hele undersøkelsen her

Hva vi fant var ganske likt historien om mannen som ikke fikk hele sin historie fortalt i pressen.

Bare 2 av alle de 200 artiklene drøfter saken med et kritisk blikk. 2 av 200.

For norsk presse forteller at FN vedtar resolusjoner mot Israel. I artikkel etter artikkel. Over 200 av dem.

Og ordlyden er jevnlig slik som i denne NTB-artikkelen fra 2. november 2012: «Konflikten mellom Israel og palestinerne er like fastlåst, og alt av forhandlinger er lagt på is som følge av at Israel insisterer på å utvide de ulovlige bosetningene på Vestbredden.

Obama har gjentatte ganger kritisert Israel for dette, men har likevel opptrådt som landets lojale støttespiller hver gang FN- resolusjoner kommer på bordet.»

Det de ikke forteller er historien om det uforholdsmessige og svært urettferdige antallet. Du får kort og godt ikke vite det som nettopp ble fortalt deg om FN-systemet. Bare 2 av alle de 200 artiklene drøfter saken med et kritisk blikk. 2 av 200. Jeg lurer på hva det gjør med det norske publikum?!

For pressen, som skulle vært sannhetssøkende, sitter og ser på at det skjer. Eller de lar det skje.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding