Norges Kristne Råd med anti-israelsk propaganda

Av ICEJ Press, 04.02.2020
Palestinian at the Gaza-border

Norges Kristne Råd mener Israel og israelere er årsaken til palestina-arabernes lidelser.

AV: Martin Gellein

«Det økumeniske Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel drives av Kirkenes Verdensråd,» står det på nettsiden til Norges Kristne Råd. I Norge står blant annet Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM bak programmet.

En rekke norske  kirkesamfunnene er medlemmer i Norges Kristne Råd.

Ledsagerprogrammet rekrutterer angivelig kristne og andre som observatører i arbeidet for fred mellom israelere og palestinere. Ved nærmere lesning innebærer arbeidet for fred utelukkende om støtte til palestinerne og dokumentasjon av israelernes angivelige overgrep. Ledsagerne tilbringer noen uker i Israel og de palestinske områdene, før de vender hjem med et ansvar for å rapportere videre.

Hovedbudskapet i Ledsagerprogrammet er å arbeide for å få slutt på «Israels okkupasjon av det palestinske området,» står det på Kirkens Nødhjelps hjemmeside. Videre står det at Ledsagerprogrammet ser på okkupasjonen som skadelig for det palestinske folk.

At det er tale om «okkupasjon» betviles altså ikke. Heller ikke nevnes et ord om andre tenkelige faktorer som er «skadelig for det palestinske folk.»

«Ledsagerne bor eller er til stede på steder der folk trakasseres av ekstreme israelske bosettere eller det israelske militæret.» Ledsagerne observerer og rapporterer til andre organisasjoner om overgrep.

Det betviles altså ikke at jødiske bosettere og israelske soldater «trakasserer» palestinere – angivelig skjer «trakasseringen» også uten noen årsak eller forklaring.

«Et viktig mål for programmet er å øke bevisstheten i Norge gjennom å formidle situasjonen på bakken.. Ledsagerne skriver artikler, blogger og har kontakt med norske medier slik at de kan fortelle hva de er vitne til. Tilbake i Norge er ledsagerne forpliktet til å holde foredrag og drive annen informasjonsvirksomhet om oppholdet.»

«Situasjonen på bakken,» som skal videreformidles til Norge innebærer ikke løgner, hat, terror eller støtte til terror fra palestinernes side.

Videre heter det at, «ledsagerne fungerer som en nøytral tredjepart som søker å støtte opp under arbeidet for en løsning av konflikten. Samtidig forholder ikke ledsagerne seg nøytrale til brudd på menneskerettighetene.. Programmet anerkjenner alle parters ukrenkelige menneskeverd..»

Ledsagerprogrammet beskriver ledsagerne som «en nøytral tredjepart.. som arbeider for løsning på konflikten.» Allikevel finnes det ikke noe informasjon, hverken på de ulike nettsidene som promoterer Ledsagerprogrammet eller i ledsagernes blogginnlegg, som setter kritisk søkelys på palestinernes rolle knyttet til hvordan konflikten ble til og opprettholdes. Ingenting. Bloggen deltagerne skriver på preges av formidling av palestinernes lidelser og motstand mot israelsk poltikk. Deres fortellinger, vurderinger og analyser får stå uproblematisert og uimotsagt. Man anerkjenner med andre ord palestinerne som sannhetsvitner, og viser ingen interesse for alternative eller motstridende syn på situasjonen.

Før et opphold i Israel og Palestina deltar alle norske deltagere «på et obligatorisk forberedelseskurs i Norge der det holdes foredrag om blant annet Israel-Palestina-konfliktens historie og dagens situasjon..»

Den som leser seg opp på denne saken, kan unders over hva slags informasjon deltagerne mottar om «konfliktens historie og dagens situasjon.»

At det brede lag av norske kristne er medlemmer i en organisasjon som formidler et slikt entydig og uimotsagt budskap er høyst alarmerende. Perspektivet samsvarer på en prikk med den politiske venstresiden, som i våre dager arbeider for boikott av Israel.

I sin iver etter fred, i sitt arbeid mot «den israelske okkupasjonen av Palestina» og i sin støtte og hjelp til undertrykte og lidende palestinere; nevnes ikke israelernes situasjon eller israelernes lidelser med ett ord.

Man avstår også konsekvent fra å rette kritisk søkelys mot eller problematisere palestinernes rolle, ansvar og muligheter for å påvirke situasjonen. Israel blir stående som overgriperen, den brutale og hensynsløse okkupanten, og palestinerne blir stående som det uskyldige, fortvilede og hjelpeløse offeret. Dette kan ikke bli stående uimotsagt.

Ved sine respektive kirkesamfunns medlemskap i Norges Kristne Råd stiller det brede lag av norske kristne seg kollektivt bak et syn på historien og situasjonen som sier;

ingenting om palestina-arabernes nei til opprettelsen av en suveren jødisk stat – uavhengig av størrelse.

Ingenting om palestina-arabernes grusomme massakrer på sivile uskyldige jøder i mellomkrigsårene.

Ingenting om palestina-arabernes støtte til de omkringliggende arabiske nasjonenes angrepskriger mot Israel i 1948, 1967 og 1973. Da Israels motstandere slo seg sammen med offentlig uttalt mål om å kaste jødene på sjøen og fjerne staten Israel fra kartet.

Ingenting om selvmordsbombere eller andre terrorangrep mot sivile uskyldige israelske jøder; angrep med kniver, økser og kjøretøy. Israelsk etterretning avverget 560 terrorangrep bare i 2019. Heller ingenting om de flere tusen rakettene som årlig skytes ut fra Gazastripen rettet mot sivile uskyldige israelske jøder.

Ingenting om at både religiøse og politiske ledere, både i Fatah og Hamas, oppfordrer til terror og lovpriser enhver palestinsk terrorist som er siktet, dømt og straffet for terrorisme av Israel. Ingenting om at samtlige terrorister og deres familier (også samtlige familier til selvmordsbomberne) mottar høye månedlige utbetalinger, som belønning fra de palestinske myndighetene. Disse blodpengene utgjør en vesentlig del av statsbudsjettet, som bl.a. Norge tilfører flere hundre millioner årlig.

Ingenting om at palestinske skolebøker har visket Israel ut fra kartene, at selvmordsbombere og andre terrorister forskjønnes som religiøse martyrer, idealer og nasjonale frigjøringshelter. Ingenting om at grunnskoler oppkalles etter selvmordsbombere og andre terrorister.

Ingenting.

Kan virkelig de norske kirkesamfunnene, med alle sine medlemmer, stille seg bak dette?

 

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding