Netanyahu gjør det eneste rette når han nå vil hevde israelsk suverenitet over Jordandalen

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.13.2019
IKAJ, Utsikt mot jordandalen

Det er ikke Netanyahu som har ødelagt muligheten for en tostatsløsning med sin uttalelse om israelsk suverenitet over Jordandalen, slik norske lederskribenter mener. Det har palestinaaraberne gjort selv. For lenge siden.

De siste dagene har norske lesere igjen fått en opplevelse av at Netanyahu ødelegger alle muligheter for fredsforhandlinger når han ønsker full suverenitet over Jordandalen. Aftenposten kaller området endog for «et palestinsk område på grensen til Jordan».

Og VG mener at om Israel annekterer store deler av vestbredden (Judea og Samaria) vil en tostatsløsning være død.

Da kan det være på sin plass å minne våre to største aviser om at palestinaarabiske forhandlere gang på gang har takket nei til fredsavtaler og initiativ fremforhandlet under flere amerikanske presidenter. Fredsforhandlinger med tilbud som også ga palestinaaraberne råderett over Jordandalen.

Israels endelige kartoppsett etter Camp David II forhandlingene, viser for eksempel at palestinaaraberne gis myndighet over Jordandalen, etter at dalen i en overgangsfase først skal fungere som en sikkerhetssone.

«Palestinerne nektet gang på gang, og avviste initiativer under presidentene Clinton, Bush, Obama og Trump. Israel har nå bestemt at folket i disse områdene ikke kan holdes i en svevende tilstand for alltid; Israelere skal ikke betale prisen for palestinsk uforsonlighet.», sa professor Eugene Kontorovich, spesialist på internasjonalrett og israelsk-arabiske spørsmål, til nettsiden JNS nylig.

Uttalelsen kom i sammenheng med Netanyahus uttalelse om ønsket suverenitet over Jordandalen.

Vi må også minne Aftenposten på at dette området ikke er et palestinsk område. Hele Judea og Samaria inklusive Jordan dalen er en del av det området som ble gitt som et hjemland til det jødiske folk. Det er dette som er gjeldende folkerett.

«Statsministerens kunngjøring er helt i tråd med Israels internasjonale juridiske rettigheter. Fordi disse territoriene var en del av det britiske mandatet, har Israel like mye juridisk rett til dem som til Tel Aviv.», sa Kontrovich til JNS for tre dager siden.

Netanyahus hovedmotstander i det pågående israelske valget, tidligere israelsk forsvarssjef Benny Gantz, er i utgangspunktet heller ikke uenig i Netanyahus syn på saken om Jordandalen.

I juli uttalte han til det israelske nyhetsmediet, Haaretz, at dalen er av stor viktighet for israelsk sikkerhet, og at Jordandalen alltid vil være under israelsk kontroll.

Når statsminister Benjamin Netanyahu uttaler at han nå ønsker full suverenitet over området, er det en mann med mot og vettet i behold som uttaler seg.

Verken VG eller Aftenposten er i stand til å diskutere saken i et historisk lys. Hadde de gjort det, kunne deres uttalelser på lederplass ikke blitt stående.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding