Mediedekningen av Oslo Symposium: Kjære medier, tror dere han tøyser om «FNs krig mot Israel»

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.19.2019

Ganske rett opp og ned sto legen og forfatteren, Bjørn Hildrum, foran et fullsatt Oslo symposium og talte over temaet «FNs krig mot Israel». Kjære medier tror dere tittelen hans er tøys og tant?

Han er ikke en mann av store ord eller overdrivelser. Ordbruken hans er et resultat av flere års møysommelig arbeid og graving i «hvordan FN behandler Israel».  Det er slik Bjørn Hildrum er vant med å arbeide.

Resultatet ble til «FNs krig mot Israel», og er en overveldende massiv dokumentasjon på FNs kolossale slagside mot landet.

For få måneder siden undersøkte ICEJ hvordan norske medier dekket tematikken «Israel, FN og resolusjoner». 

Vi fant ut at norske medier stadig publiserer artikler om FNs resolusjoner mot Israel. Samtidig er det nærmest ingen av disse mediene som belyser hvordan Israel kan få så mange resolusjoner mot seg, mens resten av verden så å si ikke får noen. I våre funn handlet over 200 artikler om resolusjoner mot Israel. Kun et par søkte å belyse denne voldsomme slagsiden.

NRK mente det var en «legitim problemstilling» vi tok opp. 

Ja, det er åpenbart en legitim problemstilling. Så, hvorfor var det ingen norske toneangivende medier som ofret plass på Hildrums grundige foredrag? 

Om dere trodde han sto der og tøyset, kunne dere ved faktasjekk og motstemmer raskt satt ham på plass. 

Noe slikt har ikke dukket opp i norske medier.

Det må derfor være noe annet som gjorde at dere ikke brukte spalteplass på ham. 

Det ene kan være en generell motstand mot arrangementet. Det andre kan være en generell motstand mot Israel. Det tredje kan være en kombinasjon av begge.  Kanskje er det det tredje.

Vi ønsker dere lykke til med å fullføre deres samfunnsoppdrag med å avdekke og å søke og se saker fra flere sider. 

Bjørn Hildrum sto nemlig ikke og tøyset. Det burde ikke dere heller gjøre. Hildrum avdekket systematisk hets av et eneste land i verden. Og et ord på denne systematikken, kan vanskelig være annet enn krig. Det er såpass sjokkerende at det fortjener skikkelig spalteplass.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding