Lovsang til en stor Gud

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.07.2018
Fra Ein Gedi
ICEJ press, Åpningsmøte i Ein Gedi

Der troende kommer sammen, lyder lovsang. Ikke bare på grunn av Hans ord. Men på grunn av Hans handlinger. Om fjorten dager samles kristne fra hele verden i Jerusalem, for å lovsynge Ham fordi de har erfart Ham.

For drøye fjorten dager siden var jeg i samtale med en messiansk jøde fra Israel. Han mente et av de største bevisene på Guds eksistens i dag, var det jødiske folks samling i Israel. 

Det tok meg tilbake til min egen begeistringen, da jeg oppdaget at profetene i det gamle testamentet, jødenes Tanakh, hadde profetert denne hendelsen flere tusen år før den faktisk fant sted.

Så stor var begeistringen den gang at jeg ikke klarte å tie om det. Fortsatt klarer jeg ikke det. Gud er historiens Gud. Hvilket vitnesbyrd!

I en av de mest kjente nåtidenes lovsanger, «Way maker av Sinclair», går teksten slik: 

«Way maker, Miracle worker, Promise keeper, Light in the darkness, My God, That is who you are.”

Ja, bedre kan det nesten ikke sies. 

For titalls millioner av mennesker i verden, er Israels Gud, en Gud som skaper vei der det ikke er noen vei, han gjør mirakler der det ser umulig ut, han holder sine løfter; han kan ikke fornekte seg selv, og han er et lys i mørket.

Det finnes utallige eksempler på mennesker som lovpriser Gud – både i det gamle og det nye testamentet.

Og lovprisningen kommer ikke bare på grunn av Guds ord. Eller fordi vi har en voldsom tilbøyelighet til å strekke armene i været og synge av full hals. Den kommer som en følge av Guds ord og Hans påfølgende handlinger. 

I det gamle testamentet står det at Messias skulle komme for å «åpne blinde øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuset. Mange i dag sier at Jesus har fridd dem ut av mørket. Eller at de som var bundne, er ført ut av fengsel. 

Derfor klarer de ikke å tie. De jubler over hva Jesus har gjort for dem, da han gjorde det intet menneske klarte. De hørte eller leste hans ord, og ble fri. 

Om ganske nøyaktig to uker, samles kristne fra hele verden for å prise Gud i Hans by, Jerusalem, i Hans land Israel og blant Hans folk, jødene.

Vi priser Ham sammen. 

Fordi vi har erfart Ham!

Dette blir en glede!

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding