Lærdommen fra Hebron Massakren 1929

Av Dag Øyvind Juliussen, ICEJ Press, 08.23.2019
Overlevende etter Hebron massakren 23-24 august 1929

I 1929 bodde det 700 jøder og over 20 000 arabere i Hebron. 67 jøder ble drept fra kvelden 23. august til ettermiddagen 24. august 1929 og over 70 ble skadet. Dette ble slutten på det jødiske nærværet i Hebron, de kom ikke tilbake før etter Seksdagerskrigen i 1967.

Hebron massakren er i seg selv en brutal historie, men den har noen elementer i seg som jeg tror også illustrerer en brutal sannhet om konflikten:

Kjernen i denne konflikten er hatet og fiendskapet mot en jødisk eksistens og nasjon.

1) Tesen vi stadig hører om at årsaken til konflikten er «okkupasjon» og bosetninger er en fabrikkert myte i propagandakrigen mot Israel. Ikke bare før Seksdagerskrigen, men også før Israel ble opprettet i 1948 var det terror og angrep mot jøder. Kjernen i denne konflikten er hatet og fiendskapet mot en jødisk eksistens og nasjon.

Bortsett fra Den Dominikanske Republikk var det ikke et eneste land som ville ta imot de jødiske flyktningene. Nazistenes forfølgelse av jødene ble ikke engang fordømt. 

2) Israel kan ikke stole på andre lands løfter. Historien er full av dette frem til i dag. 9 år etter Hebron massakren, kom 32 nasjoner sammen i den franske byen Evian i juli dagene i 1938 på amerikansk initiativ. Konferansen skulle drøfte hvordan verdens nasjoner skulle forholde seg til jøder på flukt fra «Det tredje riket». 32 nasjoner, 63 NGOer og et internasjonalt pressekorps på 200 journalister var til stede.

Gang på gang i krigene mot Israel forholdt det internasjonale samfunnet seg taust inntil Israel maktet å drive fienden tilbake.

Bortsett fra Den Dominikanske Republikk var det ikke et eneste land som ville ta imot de jødiske flyktningene. Nazistenes forfølgelse av jødene ble ikke engang fordømt. Da Israel fikk sitt eget land i 1948 ble spillereglene endret, men ikke hatet og fiendskapet mot jødene. Det fikk bare et nytt bein å gå på. Gang på gang i krigene mot Israel forholdt det internasjonale samfunnet seg taust inntil Israel maktet å drive fienden tilbake. Først da ble det krav om våpenhvile.

Nok en illustrasjon på at Israel ikke kan sette sin lit til løfter gitt av det internasjonale samfunnet.

I 2006 pågikk det kamphandlinger mellom Hezbollah og Israel. Forut for dette bestod Hezbollahs arsenal av omkring 13 000 raketter. Israel gikk med på en våpenhvile basert på resolusjon 1701. Resolusjonen krevde at Israel skulle trekke seg ut av Libanon og at Hezbollah skulle avvæpnes. Israel etterkom resolusjonen og trakk seg ut. Hezbollah derimot, besitter i dag over 100 000 raketter i Libanon. Nok en illustrasjon på at Israel ikke kan sette sin lit til løfter gitt av det internasjonale samfunnet.

Professor i Jus vad Harvard Law School, Alan Dershowitz har så treffende slått det fast: «Dersom Israels fiender legger ned våpnene, da blir det fred. Dersom Israel legger ned våpnene, da blir de utslettet.»

Les også:  90 år siden massakren på jødene i Hebron

Av Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding