Kristne ledere ber president Trump om å anerkjenne Jerusalem – flytt USAs ambassade

Av David Parsons, ICEJ Press, 05.18.2017
ACLI
Skjermdump

En allianse av 60 innflytelsesrike amerikanske kristne ledere, har undertegnet et brev som tirsdag 16. mai, ble levert til USAs president, Donald Trump. Lederne ber hans administrasjon om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og om å flytte den amerikanske ambassaden dit.

Brevet som ble presentert for presidenten mindre enn en uke før hans Israel-besøk, erklærer følgende:

«Tiden er endelig kommet for å opprettholde amerikansk lov, ved å flytte den amerikanske ambassaden til Israels evige udelelige hovedstad Jerusalem.»

Med henvisning til Jerusalems ambassadelov fra 1995, bemerkes det i brevet at kongressen har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, og oppfordret til at den amerikanske ambassaden blir flyttet dit innen 31. mai 1999. Men fordi ulike amerikanske presidenter, hver sjette måned, har utstedt en utsettelse av loven, er Israel fortsatt det eneste landet der den amerikanske regjeringen ikke har sin ambassade i et lands fungerende hovedstad.

Brevets avsendere insisterer på at denne dobbeltkommunikasjonen må ta slutt. De oppfordret president Trump tidlig i hans administrasjonsperiode om å sende et budskap om at USA ville stå med sitt nærmeste og eneste sanne demokratiske allierte i Midtøsten, ved å vise respekt for Jerusalem som Israels hovedstad.

Brevet er det siste initiativet fra «amerikanske kristne ledere for Israel» (ACLI), et uformelt nettverk av viktige kristne ledere som representerer ca. 60 millioner amerikanske kristne.

ACLI koordineres av USAs gren av den «internasjonale kristne ambassade Jerusalem».

ACLI-brevet er signert av en rekke evangeliske ledere som representerer ulike grupper og kirkesamfunn; Blant dem er Dr. Jerry Johnson, president for National Religious Broadcaster; Dr. John Hagee, grunnlegger og formann for Christians United for Israel; Gordon Robertson, administrerende direktør for Christian Broadcasting Network; Dr. Charles Stanley, president for Touch Ministries; Star Parker, president for Senter for byfornyelse og utdanning; Penny Nance, administrerende direktør for Concerned Women for America; Dr. James Dobson, President-Family Talk Radio; Og Janet Parshall, nasjonal talkshow-vert.

Susan Michael, ICEJ-USAs nasjonale direktør, uttrykte bekymring for at president Trump ble galt rådet til igjen å forsinke gjennomføringen av Jerusalems ambassadelov fra 1995 i ytterligere seks måneder, og å knytte ambassade-flyttingen til en fredsavtale mellom Israel og palestinere.

«Når vi ser tilbake på de siste 24 årene av mislykket innsats fra tre tidligere presidenter om å megle frem en endelig fredsavtale, er det ikke en god ide å fortsette og knytte denne avgjørelsen til en slik avtale. Nå er det rett tidspunkt til å hedre vår venn og allierte, ved fullt ut å anerkjenne Jerusalem som den evige og udelelige hovedstaden i Israel», sa Susan Michael.

Dr. Jürgen Bühler, ICEJs president, la til:

«De evangeliske kristne i Amerika var de som stemte president Trump til kontoret. Stemmene var i stor grad basert på Trumps forsikringer om at han ville være den som endelig kom til å respektere Jerusalem som Israels hovedstad. Det er ingen bedre tidspunkt for ham til å lede nasjonene tilbake til denne spesielle byen enn akkurat nå. Jerusalem er allerede anerkjent som de facto hovedstaden i Israel, så det er bare rett og riktig å gi byen den offisielle statusen det fortjener.»

Av David Parsons

Sommerstevnet 2018

Program

Vær med å feire 70 årsfesten for staten Israel

Bestill billett