KFUM-KFUK til Norges utenriksminister: «Blokaden av Gaza må heves nå»

Av ICEJ Press, 05.12.2020
KFUM-KFUK

«Blokaden av Gaza må heves nå,» heter det i en henvendelse til Norges utenriksminister, på KFUM-KFUKs nettsider. Organisasjonen mener også å ha godt bibelsk belegg for sin massive fordømmelse av Israel.

AV: Martin Gellein

«Blokaden av Gaza må heves nå – kollektiv avstraffelse er en forbrytelse mot menneskeheten,» heter det i en henvendelse fra KFUM-KFUK til utenriksminister Ine Eriksen Søreide datert 5. mai.

Forholdene palestina-araberne lever under på Gazastripen omtales som «katastrofale,» og begrunnes utelukkende ut fra «den israelske blokaden» og «militæraksjonene.» KFUM-KFUK tar videre opp forhold på Gazastripen knyttet til helsesystemet og arbeidsledighet, «en dysfunksjonell infrastruktur og brutale oppvekstsvilkår for barn og unge.»

«Blokaden som begrenser bevegelsesfriheten på land, sjø og i luftrommet, er åpenbart brudd på menneskerettighetene og slik FN flere ganger har uttalt, i strid med Israels forpliktelser i henhold til internasjonal lov.»

«Vi ber derfor utenriksministeren ta initiativ ovenfor FN og andre internasjonale organer.»

KFUM-KFUK benevner ikke med ett eneste ord at «blokaden» er et sikkerhetstiltak knyttet til at flere sivile uskyldige israelere er blir myrdet, etter at alle jøder ble flyttet fra Gaza i 2006 og palestina-araberne fikk selvstyre. «Dysfunksjonell infrastruktur og brutale oppvekstsvilkår» knyttes ikke til terrororganisasjonen Hamas vanstyre og den aktive krigføringen og terrorismen mot sivile uskyldige israelere.

Angrepene fra Hamas og de israelske påfølgende sikkerhetstiltakene er nettopp knyttet til «land, sjø og luftrom,» i tillegg til underjordiske tuneller under grensegjerdet, utgravd for å frakte terrorister med mål om å myrde sivile uskyldige jøder.

«Blokaden» av sjøveien er et sikkerhetstiltak satt inn som respons på at den israelske marinen flere ganger har stoppet skip med raketter fra blant annet Iran. Hvert år sendes flere tusen raketter fra Gaza mot sivile uskyldige jøder i tettbebygde strøk. Flere hundretusen jødiske barn lever med alarmer som opptil flere ganger daglig advarer dem om å snarest mulig søke tilflukt i bombesikre rom.

Sammen med KFUM-KFUK benevnes Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Ship to Gaza Norway som initiativtakere bak kravet til utenriksministeren.

Blant organisasjonene som benevnes tilsluttet initiativet er Norges Kommunistiske Parti, Ungkommunistene i Norge, Arbeiderpartiet Oslo, Sosialistisk venstreparti, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, Senterungdommen Oslo, LO i Oslo, Bergen og Trondheim, Kvekersamfunnet i Norge, Nytelsesmiddelarbeiderforbundet, Norsk Dramatikerforbund, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Jernbaneforbund og Palestinakomiteen i Norge.

Det er altså tydelig at venstresiden i norsk politikk, sammen med blant annet flere arbeidstakerorganisasjoner, kristne organisasjoner og Palestinakomiteen samler krefter for å fordømme Israel, kreve opprettelsen av en palestinsk stat og kreve boikotte Israel. Om de røde partiene får flertall på Stortinget og kommer i kommer i regjerning, vil dette unektelig bety en radikal endring av den sittende regjeringens tilnærming til konflikten mellom Israel og palestina-araberne og Norges gode samarbeid med Israel.

En eventuell utenriksminister fra AP, SV eller Rødt vil «ta initiativ ovenfor FN og andre internasjonale organer,» for å oppheve «blokaden» av Gaza, opprettelse av en palestina-arabisk stat uten at det foreligge noen avtale eller garanti for at palestina-arabisk krigføring og terroraksjoner skal opphøre, og en bred boikott av Israel.

Kravet fra KFUM-KFUK og deres brede spekter av samarbeidsaktører blir knyttet til koronapandemien, og israelerne blir i samme slengen anklaget for å ha revet bygg som ikke har fått offentlig godkjent byggetillatelse. KFUM-KFUK kritiserer også Israels planer om å erklære suverenitet over jødiske bosetninger i Judea og Samaria.

«Vi jobber for en rettferdig fred i Palestina og Israel som bygger på menneskerettigheter og internasjonal lov,» står det på den kristne organisasjonens nettsider.

«Vår egen regjering uttaler at kjernen i norsk utenrikspolitikk skal være å fremme menneskerettigheter, og demokrati- og rettsstatsprinsipper. Det forplikter.»

«Vi tror veien til fred går gjennom rettferdighet og ivaretakelse av menneskerettigheter for alle. Da må okkupasjonen avsluttes.»

KFUM-KFUK og deres allierte ser ikke ut til å ha fått med seg at palestina-araberne har deltatt i tre angrepskriger mot Israel, med uttalt mål om å kaste jødene på sjøen og utslette Israel fra kartet. Bryter ikke dette med internasjonal lov og menneskerettigheter?

KFUM-KFUK og deres allierte ser ikke ut til å ha fått med seg at palestina-arabernes religiøse og politiske ledere (både det ytterliggående Hamas og det «moderate» Fatah) oppfordrer til og lovpriser selvmordsbombere og belønner deres familier, og alle andre terrorister som er dømt og fengslet for terrorangrep mot sivile uskyldige jøder. Bryter ikke dette med internasjonal lov og menneskerettigheter?

KFUM-KFUK og deres allierte ser ikke ut til å ha fått med seg at palestina-arabernes ledere ikke er forkjempere for hverken ytringsfrihet, religionsfrihet eller demokrati. Når norsk utenrikspolitikk blir utfordret på «å fremme menneskerettigheter, og demokrati- og rettsstatsprinsipper;» så fremmes det ikke en oppfordring eller ett eneste krav til palestina-arabiske ledere, og man er ikke overhodet opptatt av å ivareta jøders trygghet, sikkerhet eller rettigheter. Ikke overhodet.

KFUM-KFUK og deres allierte fornekter rett og slett at de forhold de så ramsalt kritiserer israelerne for, alle er knyttet til sikkerhetstiltak opprettet for å beskytte sivile uskyldige israelske borgere fra den stadige trusselen om krig, selvmordsaksjoner, terrorisme og utslettelse.

 

KFUK-KFUM Global samarbeider med KFUK og KFUM både på Vestbredden og i Gaza. «Her jobber vi med ungdom som rammes hardt av en gammel og tilsynelatende fastlåst konflikt.»

«… hele det palestinske samfunnet som mister den reelle muligheten til statsbygging og til å skape et fungerende demokrati.»

«Våre partnere har et sterkt fokus på å gjenoppbygge det palestinske samfunnet med … et skolepensum som er utarbeidet av palestinske myndigheter…»

Igjen ser vi hvordan KFUM-KFUK og deres allierte tolker konflikten alene ut fra de israelske sikkerhetstiltakene, og ikke den palestina-arabiske krigføringen, terroren og volden som utløser dem(!). Man ser heller ikke ut til å vektlegge at Israel har sagt ja til flere forslag om to-stas-løsning, og at palestina-araberne har sagt tydelig nei til alle.

I praksis blir hverken religiøse eller politiske ledere blant palestina-araberne utfordret eller ansvarliggjort med et eneste ord. Palestina-araberne fremstilles utelukkende som lidende hjelpeløse ofre uten noen mulighet til å påvirke den situasjonen deres egne valg har satt dem i og fremdeles opprettholder.

Det ser heller ikke ut til at man har fått med seg at «skolepensum som er utarbeidet av palestinske myndigheter,» forskjønner og idealiserer selvmordsbombere som helter og martyrer falt i hellig krig (jihad). At palestinske barn ikke undervises om Holocaust, og at Israel ikke eksisterer i kartene i skolebøkene.

 

«Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen mot okkupasjonen av Palestina. Dette gjør vi for å bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Fordi Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. Dette betyr ikke at vi er mot Israel, men at vi er for grunnleggende menneskerettigheter for alle, og for en rettferdig fredelig løsning på dagens situasjon som bygger på internasjonal lov.»

«Vårt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov.»

 

KFUM-KFUK er ikke snauere enn at de bruker Bibelen og den kristne tro som belegg for å boikotte Israel, Guds eget folk og Guds eget land. At Gud selv har lovet å føre jødene tilbake fra folkeslagene og gjenopprette staten Israel, ser man selvfølgelig bort ifra. Det samme med de evige landeløftene gitt ved pakten med Abraham.

Man vil altså boikotte Israel fordi de har satt inn nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre palestina-araberne i å myrde sivile uskyldige kvinner og barn; fordi det bryter med «universelle menneskerettigheter og internasjonal lov.» Det er mildt sagt fullstendig hoderystende.

 

«Vi mener at det må være et samsvar mellom våre meninger og våre handlinger. Hvis vi mener at okkupasjonen av Palestina er gal bør vi heller ikke støtte den økonomisk og dagens situasjon gir oss ikke noe valg. Vi ønsker ikke å bli medskyldige i brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, og må derfor unngå å gi økonomisk støtte til aktører som bidrar til okkupasjonen av Palestina.»

«KFUK-KFUM Global er en solidaritetsorganisasjon som samarbeider med partnere over hele verden for menneskerettigheter, rettferdighet og fred. Vi har en plikt ovenfor våre partnere og støttespillere til å jobbe for disse målsettingene på en mest mulig effektiv måte. Da er det umulig for oss å jobbe mot menneskerettighetsbrudd i Palestina og Israel på den ene siden, samtidig som vi opprettholder økonomisk støtte gjennom investeringer på den andre.»

«Samsvar» mellom meninger og handlinger, er nettopp hva KFUM-KFUK ikke formidler. «Menneskerettighetsbrudd» benevnes kun i forbindelse med israelske sikkerhetstiltak; og aldri i forbindelse med palestina-arabisk krigføring, terrorisme, selvmordsaksjoner eller annen voldsutøvelse. Aldri. Ikke med et ord.

Israel må svare for anklagene om brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter. Palestina-araberne anklages ikke – ikke engang for selvmordsaksjonene og de palestina-arabiske selvstyremyndighetens godt dokumenterte belønningen av disse.

Israels angivelige brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter har skapt og opprettholder konflikten og palestina-arabernes lidelser. Palestina-arabernes åpenbare brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter nevnes ikke. Ikke med ett ord.

 

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding