Israels 10 tapte stammer – myter, fakta og forventninger

Av ICEJ Press, 04.22.2020
Welcome Home - Bnei Menashe

De ti tapte stammene ble bortført fra Israel 722 år før Kristus. Dette er stammene Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Asjer, Issakar, Sebulon, Manasse og Efraim.

AV: Martin Gellein

I den profetiske litteraturen på 700- og 800-tallet f.Kr. er de tapte stammes tilbakevending knyttet til forkynnelsen om Messias komme, opprettelsen av Den Nye Pakt og en påfølgende tid med fred og rik velsignelse for Israel og nasjonene.

Historikeren Josefus (37–100 e.Kr.) skrev at de ti stammene til sammen utgjorde «et enormt antall.»

Det er i dag flere grupper over hele jorden som mener å være etterkommere fra disse 10 stammene. I Israel er det omfattende forskning og diskurser, og stor uenighet knyttet til hvorvidt hver enkelt av disse gruppene virkelig nedstammer fra Israel.

Bibelen om de ti tapte stammene

Ifølge Bibelen fikk Abrahams sønnesønn Jakob navnet Israel av Gud. Jakob fikk 12 sønner, derav Israels 12 stammer. Stammene vokste til et folk under 400 år som slaver i Egypt, og gikk samlet ut av slaveriet til Løfteslandet under Moses ledelse ca. 1250 år før Kristus. Under Josvas ledelse ble Løfteslandet delt inn mellom stammene.

Stammene kronet Davids til konge ca. 1000 år før Kristus. Riket ble delt i to riker allerede under Davids sønnesønns regjeringstid; i Juda-riket med Jerusalem som hovedstad (stammene Juda - herav betegnelsen jøder - og Benjamin) og Nord-riket/Israel bestående av de ti andre stammene. De to rikene lå i stadig strid med hverandre inntil Nord-riket ble inntatt av assyrerne 722 år før Kristus – de ti stammene ble bortført og spredd blant folkeslagene.

«I Hoseas niende regjeringsår inntok assyrerkongen Samaria og førte israelittene bort til Assyria. … Assyrerkongen hentet folk fra Babylon … og lot dem bosette seg i Samarias byer istedenfor israelittene. De tok Samaria i eie og slo seg ned i byene der» (2. Kongebok 17:6, 24).

Myter

Det er diskusjoner i Talmud (jødedommens tradisjon) om hvorvidt de ti tapte stammene til slutt vil bli gjenforent med Juda stamme; det vil si med det jødiske folket. 100 år etter Kristus skriver rabbineren Eliezer:

«Akkurat slik som en dag blir fulgt av mørke, og lyset kommer tilbake igjen, så er mørket over de ti stammene, men Gud vil til slutt ta dem ut av mørket.»

Den britiske israelismen var en ide som antok at britene var direkte etterkommere av de ti tapte stammene. Disse ideene antas å ha blitt til på 1500-tallet og ble populære på 1800-tallet. Det finnes også lignende teorier som antar at de germanske folkeslagene også er av israelsk avstamning.

Mormons bok (1830) er basert på antagelsen om at to israelske familier flyktet fra Israel rett før Nebukadnesar plyndringen av Jerusalem (587 år før Kristus). Familiene bygget et skip, seilte over havet, og kom i den nye verden som grunnleggerne av indianerstammer og etter hvert polynesierne.

Mormonerne tror at Moses kraft autoritet til å lede arbeidet med å samle israelerne ble gitt til Joseph Smith, trossamfunnets grunnlegger. Mormonerne tror at Gud vil samle stammene i de siste dager. De antar at det i dag finnes israelere i alle verdens nasjoner; som angivelig ikke selv vet at de er israelere. Israelerne skal først samles åndelig og deretter fysisk.

Mange mener romani-folket/taterne er etterkommere av de ti tapte stammene. Det skal også være forskning som underbygger dette, men det er ikke en vitenskapelig anerkjent teori, hverken i Israel eller i andre sammenhenger.

Fakta

Beta Israel (også kalt falasha) er etiopiske jøder som ble anerkjent som jøder på 30-tallet og startet å emigrere til Israel på 80- og 90-tallet. Majoriteten av det etiopiske Beta Israel-samfunnet, omkring 120 000 mennesker, lever nå i Israel. Fortsatt venter ca. 7500 etiopiske jøder på å få gjøre aliya. De etiopiske jødene vender hjem etter over 2700 år i eksil.

A Beta Israel woman makes injera (Ethiopian flatbread) in Gondar, Ethiopia in 1996. (Wikimedia Commons)
A Beta Israel woman makes injera (Ethiopian flatbread) in Gondar, Ethiopia in 1996. (Wikimedia Commons)

I 2005 ble Bnei Menashe, er del av den bortkomne Manasse-stamme, anerkjent som jøder. Etter en lang og strabasiøs reise gjennom århundrene, endte disse israelerne opp i to stater nord i India. Etter over 2700 år vender disse israelerne i dag hjem til sine forfedres land. Bnei Menashe utgjør omkring 10.000 individer og nær halvparten av dem har emigrert til Israel.

Bnei Menashe, Mizoram
Bnei Menashe, Mizoram.

Forventninger

Beretninger og myter om at de tapte stammene skal vende tilbake til Israel finnes i tradisjonene til jødene fra blant annet Marokko, Jemen og Øst-Europa. Den tiltagende innvandringen til Løfteslandet og opprettelsen av den moderne staten Israel med Jerusalem som hovedstad, medførte at både Bibelens tekster og tilhørende tradisjoner fikk ny aktualitet. Mange, både jøder og kristne, betrakter disse hendelsene som oppfyllelsen av bibelske profetier og del av en guddommelig redningsplan for menneskeheten. Ifølge dette synet er samlingen av de ti tapte stammene en forutsetning for oppfyllelsen av andre sentrale begivenheter i Bibelens og Guds frelsesplan.

                     

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding