Israel, til Guds ære

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.08.2017
Christine Darg, Feiringen i Royal Albert Hall 7.november 2017

«….jeg vil ikke at du et øyeblikk skal tro at Israels fremtidige samling avhenger av noe som mennesket kan gjøre. Guds råd og hensikter er uavhengige av menneskelig styrke.» (J.C Ryde 1879)

I anledning 100 års jubileet for Balfour deklarasjonen, var kristne og jøder i går samlet til fest i høytidelige Royal Albert Hall i London. 

Deklarasjonen var sentral i prosessen som til slutt endte med opprettelsen av den israelske staten i 1948, og oppfyllelse av flere tusen år gamle bibelske profetier.

I 1879 ga forkynneren og teologen, J.C Ryle, ut boken «Comming events and present duties». 

I et av kapitlene, som tar for seg hvordan Gud skal samle det jødiske folk, skriver han «….jeg vil ikke at du et øyeblikk skal tro at Israels fremtidige samling avhenger av noe som mennesket kan gjøre. Guds råd og hensikter er uavhengige av menneskelig styrke.»

Ryde skulle ikke få se samlingen av det jødiske folk. Han skulle heller ikke få se Jemenittiske eller russiske jøder utvandre til Israel, eller den jødiske pioneren, Theodore Herzl, kjempe for opprettelsen av den jødiske staten. 

Ei heller kunne han ha noen formening om at det skulle komme en brutal krig, en krig med et etterspill hvor Storbritannia endte opp som forvalter av områder som senere skulle bli til Israel og Jordan. 

J.C Ryde var en viktig brikke for oppvåkningen på det profetiske ord og Israel. Denne oppvåkningen bar like inn i det brittiske myndighetsapparatet som satt i posisjon etter første verdenskrig, og påvirket avgjørelser i regjeringsapparatet.

Akkurat som J.C Ryde var en brikke i Guds tid, var også deklarasjonen det. Det samme var Storbritannias Palestinamandat. 

Alle disse hendelsen ble hendelser til Guds ære.

Mange skulle komme til tro gjennom dem, andre blir styrket i troen. Dette var ikke menneskeverk, men Guds verk.

Det Gud har sagt at han skal gjøre, det gjør han.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Med eget Israelfokus

For påmelding og program