ICEJ og antallet etiopiske jøder

Av Dag Øyvind Juliussen, ICEJ Press, 10.20.2017
ICEJ press

I en annonsekampanje i avisen Dagen, har en organisasjon den siste uken presentert tall om antallet Etiopiske jøder som er hjulpet til Israel. Disse tallene er svært annerledes enn tallene fra israelske, Jewish Agency, og også fra ICEJ. Vi er derfor nødt til å presentere korrigerende fakta. 

Siden 1980 har ICEJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem vært sterkt engasjert på vegne av en voksende kristenhet som ønsker å vise kjærlighet og solidaritet omsatt i praktisk handling til det jødiske folk og nasjonen Israel. 

I all ydmykhet erkjenner vi at arbeidet har blitt blant de største kristne initiativ i verden for å hjelpe jøder hjem til Israel. I ulike områder er vi engasjert før hjemreisen, i selve reisen og i forbindelse med integrering i landet. 

I senere tid har ICEJ arbeidet med å hjelpe jøder hjem fra Etiopia.

I første omgang har vi hjulpet de 600 første av de siste 9000 gjenværende jødene i landet, og nå er vi i gang med en ny gruppe på 600 olim (immigranter som flytter til Israel).

Når det gjelder de etiopiske jødene har vi i tillegg til å betale for deres hjemreise, også gitt støtte til program for integrering i det israelske samfunnet.   

Vi er takknemlig for alle som arbeider for det jødiske folkets ve og vel. I denne anledning ønsker vi å presisere noen tall.

Fredag 13. oktober sendte organisasjonen Hjelp Jødene Hjem ut et giroinnstikk i avisen Dagen. Her står det om de etiopiske jødene: «I fjor høst kom 106, til nå i år 175.» Dette gjentas i HJH sin annonse på forsiden av annonse i Dagen tirsdag 17.10.

Siden dette tallet er betydelig forskjellig fra de 600 som vi har nevnt tidligere, ønsker vi å presentere grunnlagsdata for våre tall.

Dette er antall etiopiske jøder som har kommet hjem fra Etiopia.

Kilde: Sharon Handler, Aliyah, Absorption and Special Operations Unit, The Jewish Agency for Israel. 

2017 

28. Sept: 56 

26. Sept: 99 

25. Sept: 91 

29. August: 80 

9. August: 54 

26. Juli: 64  

4. Juli: 59 

28. Juni: 51 

20. Juni: 50 

6. Juni: 73 

2016 

November: 21 

Oktober: 63  

Dette er tilsammen 761, fordelt på 84 i 2016 og 677 i 2017 pr 17.10.  

Av Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!