ICEJ gleder seg over USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

Av Dr. Jürgen Bühler, ICEJ Press, 12.07.2017
Erlend Sundar, Jerusalem sett fra Oljeberget

Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem ønsker den modige og skjellsettende avgjørelsen til president Donald Trump hjertelig velkommen. Endelig anerkjennes Jerusalem som Israels hovedstad. Og endelig flyttes den amerikanske ambassaden til denne unike byen. Dette er en avgjørelse langt på overtid, og går til kjernen av det jødiske folks historiske nasjonale identitet.
 

Saken berører hjertet i vår tjeneste. Jerusalem har stor historisk og religiøs betydning for troen til milliarder av mennesker over hele verden.

Fra vår grunnleggelse i 1980, har ICEJ anerkjent at verdens ærefrykt for Jerusalem stammer fra det jødiske folk. Uten den grunnleggende guddommelige forbindelse mellom jødene og deres elskede by, ville ingen andre virkelig brydd seg om Jerusalem.

I syv årtier har Jerusalem vært hovedstaden i Israel. Dette på tross av at den har vært utrygg og omgitt av fiender, og at verdens nasjoner offisielt har nektet å anerkjenne byen.

Israels lojalitet til Jerusalem, vitner om byens sentrale rolle i det jødiske folks liv. I løpet av tiden har Israel også bevist hvem som er den rette forvalteren av byens mange hellige steder.

Gjennom snart fire tiår, har Den kristne ambassaden, og våre titusenvis av kristne pilegrimer, kunnet nyte friheten til religionsutfoldelse i denne byen.

Derfor gleder vi oss med det jødiske folk over at Jerusalem endelig får sin anerkjennelse og respekt.

Imidlertid er dette er også en gledens dag for vår tjeneste. Den kristne ambassaden har vært i forkant av den kristne innsatsen, for å overbevise det internasjonale samfunnet om å gi full diplomatisk anerkjennelse til Jerusalem som Israels hovedstad.

Når det gjelder USA, har vi i ICEJ en rekke nøkkelpersoner i vår bevegelse, som David Parsons og Susan Michael. Disse har vært engasjert i å fremme denne sak gjennom flere tiår.

Faktisk skrev David Parsons det opprinnelige amerikanske lovutkastet om å flytte ambassaden til Jerusalem. Dette lovutkastet ble vedtatt i 1995.

Vi håper nå at andre nasjoner raskt vil følge den amerikanske administrasjonenes sterke ledelse, og flytte sine ambassader til denne unike byen. Det som er sikkert, er at det nå er tid for å avslutte den helt ufortjente diplomatiske avvisningen av Jerusalem.

Fra starten av 2017, har Herren vist oss at det fins en jubileumssyklus over Jerusalem. I denne syklusen skjer det noe dramatisk hvert femtiende år. 

Dette innbefatter oppdagelsen av den originale Davidsbyen av Charles Warren i 1867, befrielsen av Jerusalem ved general Edmund Allenby i 1917, og gjenforeningen av Jerusalem under israelsk suverenitet i 1967. 

I mange måneder har vi skrevet i våre publikasjoner, og forkynt rundt om i verden, at vi kan vente en viktig avgjørelses for Jerusalem også dette året. Og det ser nå ut til å være over oss.  

President Trump har gjort en geo-politisk beslutning, men det signaliserer også et skifte i den åndelige sfære. Vi vet ennå ikke hva alle konsekvensene av dette trekket vil være, men vi er overbevist om at Jerusalem nå blir dradd enda lenger mot sin forløsende skjebne, og at vi også vil se en enorm innvirkning på den globale kirken.

Samtidig truer mange av Israels motstandere nå med å undergrave den amerikanske beslutningen gjennom voldelige protester og kanskje noe som er enda verre. 

Men vi er overbevist om at vi, i et jubileumsår, kan be og forvente at Gud vil sørge for å håndtere de som ønsker å bruke vold på grunn av denne avgjørelse. Vi oppfordrer derfor alle våre venner og tilhengere til å fortsette å be om fred for Jerusalem i de kritiske dagene fremover.

Dr. Jürgen Bühler
President
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

Av Dr. Jürgen Bühler

Jürgen Bühler er administrerende direktør for den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ). Etter eksamen fra Ulm universitetet med grad i fysikk, flyttet Jürgen til Israel i 1994. Etter et femårig forskningsprosjekt ved Weizmann Forskningsinstitutt i Rehovot, fikk han sin doktorgrad i kjemi.

Jürgen sluttet seg til ICEJ i 1999, og var nasjonal leder for den tyske avdelingen av ICEJ fra 2001-2011. Han har vært medlem i ICEJs styre i åtte år, og fungerte i tillegg som internasjonal direktør i fem år under Malcolm Hedding.

I oktober 2011 bad styret i ICEJ Jürgen om å bli den nye administrerende direktøren. Han er en ordinert forkynner fra den tyske pinsebevegelsen (BFP), og på bakgrunn av hans unike innsikt i Skriftens når det gjelder Israel, er det stor etterspørsel etter Jürgen som forkynner og foredragsholder for kirkene og nasjonene over hele verden.

I tillegg til sine andre ansvarsoppgaver har Jürgen fortsatt som et aktivt medlem i menigheten King of Kings i Jerusalem, hvor han også var styremedlem fra 1994-2010.

Jürgen og hans kone, Vesna, bor nå i Jerusalem med tre sønner og en datter.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding