Flaggmarkering handler om tro

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.06.2018

Da Israel erklærte sin uavhengighet 14.mai 1948, var det som en følge av politikk, men enda mer som en følge av Guds utrolige inngripen i historien. Derfor handler flaggmarkeringen på Israels 70 årsdag om tro.

Et av de sterkeste ordene i bibelen er ordet «Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.» (2.mosebok 3.14), eller «Jeg er den jeg vil vise meg å være», slik dette oversettes fra hebraisk av mange. 

Ordet er like enkelt som det er mektig. 

Det handler om en Gud som vil vise seg for menneskene, en Gud som er til, og som på forhånd vil kunngjøre hva han skal gjøre, slik at vi som mennesker kan se at det er Ham.

Han har gjennom historien gjort dette på mange måter. 

Et av de sterkeste eksemplene er Jesus/Messias. Han som er en oppfyllelse av skrifter fra lenge før han kom til verden. 

Til eksempel var det forutsett at han skulle fødes av en jomfru (Jesaja 7.14), at han skulle lide (Jesaja 53), at han skulle komme for å løse de bundne og sette fanger fri (Jesaja 42 og 61). Alt dette vitner evangeliene om at Jesus oppfylte.

Imidlertid er opprettelsen av staten Israel også et mektig eksempel på Guds inngripen i historien.

I skriftsted etter skriftsted forutser profetene hvordan israelsfolket igjen skal samles i sitt hjemland, Israel. Se for eksempel Jeremia 23, Esekiel 36 og Amos 9.

Derfor handler ikke israelsflagget om politikk, men om å erkjenne at det var Gud som i 1948 igjen samlet det jødisk folk i Israel. 

Å reise flagget i et kristent møte i sammenheng med 70 årsjubileet for staten Israel, er ikke en politisk handling, men en troens handling.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

Sommerstevnet 2019

Program og informasjon