Dr. Erez Soref: Oppdagelsen av at Jesus er Messias kom som et sjokk

Av ICEJ Press, 04.29.2020
Erez Soref

«Hvorfor var det ingen som fortalte oss det? Ingen blant min familie eller mine venner visste det. Det må være den best bevarte hemmeligheten blant det jødiske folket.»

Dr. Erez Soref vokste opp i en tradisjonell jødisk familie i Israel. Han fikk opplæring i den jødiske troen, men opplevde at Gud var langt borte. Som ung reise han omkring i verden og lærte om bl.a. Østens religioner. Han endte opp i Nederland, hvor han møtte en gruppe med entusiastiske kristne ungdommer som fortalte ham om Jesus.

Soraf var helt tydelig på at han, som jøde, ikke trodde at Jesus var Messias. Han ble oppmerksom på ungdommenes personlige forhold til Gud, da de ba med og for hverandre. Dette var veldig fremmed fra et jødisk ståsted. Han ble også overrasket over at ungdommene stadig refererte til de jødiske skriftene, som han selv kjente så godt. Ungdommene forklarte ham at de også trodde på de hellige jødiske skriftene.

Nysgjerrigheten hans ført til at han begynte å lese i Det nye testamentet. Han ble overasket over at alt handlet om jødefolket, Israel og deres hellig skrifter. Han ble først overbevist i hodet og deretter i hjertet. Etter å ha kommet til tro ble han umiddelbart fylt med en glede og et ønske om å fortelle andre om sin oppdagelse.

Da han kom hjem til familien i Israel, trodde foreldrene hans at han hadde mistet forstanden. Han ble sendt både til en psykiater og en rabbiner for å komme til fornuft, men det hjalp ikke. Da han ble klar over at det fantes andre troende israelere oppsøkte han messianske forsamlinger.

Etter legestudier i utlandet flyttet han hjem, og har viet livet sitt til å fortelle sine landsmenn om at Yeshua er Israels Messiah og verdens frelser.

One For Israel driver bibelskole i Israel og omfattende nett-evangelisering. Deres videoer med vitnesbyrd om jøder som er kommet til tro på Yeshua Messiah har årlig flere hundre tusen klikk blant israelere og jøder over hele verden.

«Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å vinne tilbake resten som er igjen av hans folk … Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre Judas spredte flokk sammen fra verdens fire hjørner.» (Jesaja 11:11-12)

Denne profetien er uttalt før israelerne ble ført til eksil i Babylon. Legg derfor merke til at det står «for annen gang,» forkynner Soref; og viser til hvordan profetien omtaler det som skjer i våre dager.

Gud oppdrar oss som sønner, men hans mål er aldri å straffe oss, men å sette oss i et forhold til ham der vi kan motta hans velsignelser.

Profeten Jeremia profeterte at det første eksilet skulle vare i 70 år, men her er det tale om et annet eksil og en annen tilbakevendelse. Få år etter at Jesus hadde fullført sitt frelsesverk, ble jødene igjen ført i eksil. Gud har ikke fortalt hvor lenge denne perioden i eksil vil vedvare, men han har fortalt at jødene også denne gangen skal få vende hjem igjen.

Denne gangen ble jødene spredd, bokstavelig talt, over hele verden. Aldri før har noen nasjon overlevd et slikt scenario. I dag lever majoriteten av alle jøder i Israel – det er et mirakel. At jødene i vår tid vender hjem, slik som Gud har forutsagt og lovet, har virkelig potensiale til å styrke vår tro. Det styrker vår tro på at det Guds har sagt og lovet, det står fast, og det vil få sin oppfyllelse.

Men jeg er faktisk mer opptatt av Guds ord og løfter knyttet til jødenes åndelige oppvåkning, forteller Soref. De fleste jøder har ikke hørt noen ting om Jesus fra Nazareth. I israelske bokhandlere kan du finne alle slags bøker, men du finner aldri en Bibel eller en bok om Jesus.

Å arbeide med å forkynne evangeliet for jøder, er et arbeid i motbakke. Men vi vet at «hele Israel vil bli frelst.»

Evangeliet utgikk fra Jerusalem og er nå på vei tilbake hit, hvor det kom fra. Troen på Jesus var opprinnelig et jødisk fenomen. Vi nærmer oss oppfyllelsen av oppdraget Jesus gav oss: Å forkynne evangeliet for alle folkeslag.

Noen har lært at jødene er blitt forkastet av Gud, fordi vi som folk har forkastet Jesus som Guds Messias. Det er en djevelsk løgn. Ikke først og fremst fordi man tar det fra jødene som tilhører dem; men fordi det er et angrep på Guds karakter. Erstatningsteologien forkynner, i motsetning til Bibelen; at Gud ombestemmer seg.

Løftene til Abraham ble gitt uten noen betingelser. Gud lovet å gjøre Abraham til et folk, at folket skulle få et land og at Gud ville velsigne alle jordens folkeslag gjennom denne nasjonen.

Soref forkynner hvordan Esekiel kap. 37 forteller om en fysisk samling av jødene, slik vi ser i dag; og videre en åndelig oppvåkning som har begynt og som ligger foran oss. Gud gjør noe i det jødiske folket i dag. Aldri før har så mange jøder trodd at Yeshua er Guds og Israels Messiah – verdens frelser.

I 1948 var det 850.000 jøder i Israel, og bare 23 av dem var messianske jøder. I dag mener One For Israel at det er nærmere 100.000 messianske jøder i Israel. 30.000 av dem deltar regelmessig i messianske forsamlinger. Alle israelere er nå klar over at det er en stadig større del av befolkningen som tar imot Yeshua som Guds og Israels Messiah.

Israelerne er en nasjon som i langt større grad enn andre nasjoner bruker tid på internett. One For Israel satser derfor massivt på nett-evangelisering.

One For Israels YouTube-videoer som forkynner evangeliet på hebraisk er blitt avspilt mer enn 25 millioner ganger.

25% av dem som kontakter One For Israel er arabiske israelere, i hovedsak muslimer. One For Israel satser derfor også i økende grad på å nå arabiske israelere med evangeliet. Soref forteller at arabiske muslimer som kommer til tro på Jesus, også får kjærlighet til jødene.

Vi ser tydelig at vi lever i de siste tider. Ved å se på den fysiske samlingen av jødefolket i Israel, og den åndelige oppvåkningen som finner sted; er dette de mest åpenbare tegnene på at Jesu gjenkomst nærmer seg.

 

Kilde: One For Israel.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding