Den norske pressens fallitterklæring

Av Dag Øyvind Juliussen, ICEJ Press, 08.25.2017
Terrorangrep ved trikkeholdeplass i Israel

Det er en fallitterklæring at ikke en eneste en av de norske redaktørene vi har intervjuet, makter å kalle terrorangrepene mot israelere, sett på i våre undersøkelser, for terror.

Vi har gjort en grundig gjennomgang av norske mediers dekning av opptøyene på tempelhøyden i sommer, samt gjennomgått hvordan mediene har dekket internasjonale terroranslag med bruk av kjøretøy de siste 3 årene. Begge undersøkelsene viser at norske medier konsekvent unngår å bruke betegnelsen terror for å beskrive de hendelsene som har funnet sted i Israel.

ICEJ med stor gjennomgang: Terror er ikke terror når det kommer til Israel, mener norske medier

Stor ICEJ-gjennomgang: Norske medier behandler israelere annerledes enn europeere når de omtaler bilterror

Hvorfor er hendelser som finner sted i våre europeiske byer omtalt som terror, men ikke når de skjer mot israelere? Hvorfor er ikke kaldblodig drap på jøder ved sabbatsmåltid terror?

Når vi ber om svar fra redaktørene på dette, får vi ikke noe svar. Ikke én av dem er i stand til å definere de aktuelle hendelsene som terror anslag mot Israel. Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen trekker endog en parallell med Israel og Nazi Tysklands okkupasjon av Norge, dette er historisk, folkerettslig og moralsk helt forkastelig. Ifølge The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hvor Norge er en av medlemsstatene er «sammenlikning av aktuell israelsk politikk med nazistenes politikk» et utrykk for antisemittisme.

Dette er og blir en fallitterklæring fra den norske pressens dekning av Israel og Midtøsten. Norske medier opptrer i stor grad i flokk og det hele fremstår som ensrettet med en slagside som er skremmende.

Av Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

Sommerstevnet 2018

Program

Vær med å feire 70 årsfesten for staten Israel

Bestill billett